Tag Archives: sv

Hvilken app vi egentlig trenger i pappaperm!

Hva skjedde når man prøvde pappatid-appenDagens snakkis i sosiale medier er at barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen har brukt 1 million på en egen app for fedre i pappaperm. Iogmed at jeg og min datter har vært våken siden litt før kl. 0700 (i ferien) har jeg allerede sett en drøss av twitter-oppdateringer som latterliggjør denne appen og statlig overformynderi. Det kan sikkert scores noen enkle politiske poenger av det, men jeg bestemte meg for å ta «app’en» på alvor. I følge omtalen skal man med app’en kunne lese om sine rettigheter som far og foreldre, samt at man skal kunne komme i kontakt med andre fedre som er i pappaperm. For å kunne få vite noe om sine rettigheter må man imidlertid logge seg på, eller bruke facebook. Siden jeg ikke har behov for å registrere meg nok et nytt sted forsøkte jeg å bruke facebook-kontoen min. Det første jeg fikk beskjed om var at app’en ønsket tilgang til hele min venneliste. Da jeg svarte nei på dette, fikk jeg opp denne feilmeldingen. Mao. klarte ikke app’en at man logget seg på via facebook-kontoen sin, hvis man ikke ønsket å dele hele vennelisten sin med den statlige app’en. Man får ikke engang tilgang til informasjon om sine rettigheter som far.

Men utgangspunktet om å kunne bruke ny teknologi for å gjøre hverdagen bedre for både barn og foreldre i foreldrepermisjon er et godt utgangspunkt. Men det er ikke en pappa-app som vi trenger. Vi trenger et enklere NAV! Foreldrepermisjon er en ytelse som du som foreldre har rett på. Hvorfor NAV da skal bruke manuell saksbehandling på papir for dette er mildt sagt uforståelig. Da vi skulle søke om foreldrepermisjon ble vi møtt av et 10-siders søknadsskjema på papir, som vi måtte fylle ut og få stemplet på NAV-kontoret. Fedrekvoten må søkes om separat på et eget skjema og søkes om i sammenheng (så kan man eventuelt søke om å utsette deler av dette). Etter noen ukers saksbehandlingstid fikk vi brev (!) i posten med 2-3 siders vedtaksbrev til hver av oss. Min kone fikk beskjed om at det var et brev fra hennes arbeidsgiver som manglet og at hvis ikke det kom til hende NAV innen 3 uker ville vi miste våre rettigheter til foreldrepermisjon.

Etter at vi fikk vår datter ønsket vi å gjøre noen justeringer (jeg ville ta tre uker pappaperm tidligere enn planlagt). Da var det ny runde med søknadsskjemaer hos NAV med vedtaksbrev om tillatelse til å utsette fedrekvoten. Nå vurderer vi å være litt fleksible på slutten av foreldrepermisjonen og la vår datter starte i barnehagen litt tidligere og da ta ut en dag med foreldrepermisjon ut på nyåret. Da kommer det til å være ny runde med søknadsskjemaer, saksbehandling og vedtaksbrev.

Det er gjort mye bra på IT-siden hos norske myndigheter. Lånekassen blir stadig trukket frem som et godt eksempel. Da vi skulle søke om barnehageplass var det en god og enkel prosess hos Tromsø kommune. NAV og foreldrepermisjon har derimot vist byråkratiet på sitt minst fleksible og mest byråkratiske. Det leves ulike liv og det er viktig at både mor og far får bruke tid med barnet (derfor er jeg veldig glad for at Venstre er for tredeling av foreldrepermisjon), men hver familie er unik og det krever at man skal kunne lage gode løsninger for hver enkelt familie og som enkelt skal kunne endres underveis (det er mye man lærer om både barnet og seg selv underveis).

NAV burde få seg et enkelt system hvor man kan logge seg inn med MinID eller BankID og enkelt se hvordan man legger opp sin foreldrepermisjon. Enkelt se effekt av å gå fra 100%-utbetaling til 80%-utbetaling og enkelt se hvordan man kan lage forskjellige modeller. Deretter burde de aller fleste foreldrepengesøknader kunne behandles helt mekanisk og uten noe skjønn, med manuell behandling kun der det er behov. Hvis man ønsket å gjøre endringer underveis, burde man på samme måte bare gå inn på sin «foreldrekonto» og gjøre disse endringene selv. Når man kan gjøre slike ting på banklån, skattekort, selvangivelse mm. burde det ha vært enkelt å kunne gjøre på foreldrepermisjon. Da kunne man kanskje tilogmed gjort det på en app på telefonen. Da ville vi fedre endelig ha fått en app som gjorde hverdagen i pappaperm litt enklere!

1 kommentar

Filed under Ukategorisert

Et grønt, sosialt og liberalt budsjett

Varaordfører, Gunhild Johansen (SV), kritiserer de ikke-sosialistiske partienes budsjettforslag for å være kaldt. Da kan hun ikke ha lest Venstres budsjettforslag, og i hvert fall ikke reflektert over de rødgrønnes stemmegivning som stemte ned en rekke viktige sosialpolitiske forslag fra Venstre.

Venstres forslag om at kommunen skal gå i dialog med Selvhjelpstiftelsen for et langsiktig samarbeid om støtte for pårørende til rusmisbrukere ble nedstemt av de rødgrønne. Venstres forslag om inntektsjustering av SFO-prisene (slik at foreldre med lav inntekt fikk billigere SFO-priser) innenfor dagens ramme ble også nedstemt av de rødgrønne. Venstre foreslo også i vårt budsjett å øke støtten til kafé 103 for rusmisbrukere. Alle disse forslagene ville ha lite kostnader for kommunen, men bety enormt for de som trenger det mest i Tromsø.

I min periode som kommunestyrerepresentant har jeg ofte blitt forundret over at de selv-erklærte fremste forsvarerne av velferdsstaten, er de som er mest i mot når vi snakker om modernisering. I Venstre er vi opptatt av et sterkt velferdssamfunn, men vi ser også at da er det helt nødvendig å gjøre moderniseringsgrep. Derfor foreslår vi i vårt budsjett å ta i bruk private løsninger slik at vi kan gi flere syketrengende den omsorgen de har krav på. NHO har analysert i Tromsø kommune og viser at vi har et effektiviseringspotensiale på 177 millioner og at det kan gi 86 nye sårt trengte sykehjemsplasser.

Det er et paradoks at Ap og SV stilltiende har akseptert at private barnehager har vært helt nødvendig for å få til barnehageløftet, men overhode ikke vil høre snakk om det i eldreomsorgen. Over halvparten av barnehagene i Tromsø er private, og jeg tror ingen av foreldrene i de private barnehagene i Tromsø er misfornøyd med tilbudet (selv om de private barnehagene får mindre tilskudd enn de kommunale). En nasjonal undersøkelse gjort for regjeringen viste at foreldre med barn i private barnehager var mer fornøyd med sitt tilbud på 29 av 30 punkter enn foreldre med barn i kommunale barnehager. Derfor blir det enda mer håpløst at SV og Aps eneste betydelige forslag i formannskapet var at kommunestyret skulle stoppe Rådmannens forslag om å la private aktører bygge barnehage på to kommunale tomter.

En annen kritikk mot de ikke-sosialistiske partiene var forslaget fra Venstre og Høyre om renoveringen av Sommerlyst skole og nytt sykehjem i Tromsdalen skulle skje som OPS-prosjekter (Offentlig-Privat samarbeid). OPS-prosjekter betyr at en privat entreprenør bygger infrastrukturen og at det offentlige lager en leiekontrakt på gjerne 25 år før byggningen faller tilbake til det offentlige. Dette fører til at den private utbyggeren tar mye mer av risikoen i prosjektet og må dekke utgifter dersom det blir overskridelser. Gjennom en langsiktig leiekontrakt er et tilstrekkelig vedlikehold sikret. Sintef har nylig lagt fram en rapport som viser at Oslo kommune har spart millioner gjennom å bygge nye skoler som OPS-prosjekter og dermed fått gode og vedlikeholdte skoler, samtidig som kommunen har fått frigjort midler som kan gå til å styrke innholdet i skolen. Venstre kan derfor foreslå 6 millioner til å styrke etter- og videreutdanningen hos lærerne i Tromsøskolen. En god skole krever en systematisk satsning på gode og kompetente lærere. Jeg kan virkelig ikke forstå hvorfor Ap, SV, Sp og Rødt ser på kamp mot OPS-prosjekter som en av sine viktigste politiske saker.

Gunhild Johansen kritiserer også Venstre og Frps forslag om å fjerne morsmålundervisning for fremmedspråk og bruke ressursene på styrket norskopplæring. Dette har ingenting med å gjøre Tromsø til en mindre internasjonal by, tvert i mot handler dette om å drive god integreringspolitikk. All forskning viser at språk er nøkkelen for god integrering og for å lykkes på skolen og i arbeidslivet. Morsmålsundervisning har derimot lite dokumentert effekt. Derfor er det bare rett og rimelig å prioritere sårt trengte ressurser til det som fungerer. Politikk handler om å prioritere.

Tilslutt er det greit å huske på at det bare er Venstre som gjør Rådmannens gråe budsjett litt mer grønt. Venstres forslag om halvering av byggesaksgebyrer for PassivHus og fjerning av byggesaksgebyr for vanlige folk som ønsker å gjøre klimavennlige tiltak (som varmepumpe, solcellepanel osv) på eget hus, ble nedstemt av de rødgrønne. Vi har også foreslått en årlig økning på 5 millioner til ENØK-tiltak, 10 millioner til flere gang- og sykkelveier, 10 millioner til bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og 10 millioner for bedre veivedlikehold. Det er ingen tvil om at det er Venstre, ikke SV, som har flest konkrete forslag til hvordan videreutvikle miljøbyen Tromsø.

Gunhild Johansen anbefaler alle innbyggerne om å lese budsjettforslagene til de forskjellige partiene. Det er vi helt enige. Det er tross alt bare ti måneder igjen til neste kommunevalg og hvis du ønsker et grønt, sosialt og liberalt Tromsø vil du finne det i Venstre.

Legg igjen en kommentar

Filed under Økonomi

Send dem på metodekurs!

I Dagbladet kan man lese om at fra høsten må ungdomsskoleelever fra 8. klasse og oppover levere legeerklæring for å få strøket fraværet. I for seg er saken idiotisk nok og vil føre til mye mer byråkrati for at 13-åringer som er borte fra skolen på grunn av forkjølelse nå må gå til fastlegen for bekreftelse. Men det var ikke det jeg hang meg mest opp i. Jeg hang meg opp i uttalelsen fra Hadia Tajik som sier: Det er dokumentert en klar sammenheng mellom høyt fravær i ungdomsskolen og høyere frafall på videregående. Også kunnskapsminister, Kristin Halvorsen forsvarer innstrammingen med at: det er sterk sammenheng mellom fravær og frafall

Dette er en typisk metodefeil, som de kunne unngått dersom de hadde tatt seg bryet med å ta et grunnkurs i kvantitativ metode. Det er riktig at det er en sammenheng mellom fravær og frafall, men jeg er meget usikker på om det er en kausal mekanisme. Det er langt fra sikkert at det er fraværet som fører til frafallet. Det er mest sannsynlig at både fraværet og frafallet er resultatet av andre årsaker som ligger bak. Det er en sammenheng mellom antall lyktestolper pr. innbygger i en kommune og antall stemmer for Arbeiderpartiet, det betyr ikke at en Høyre-ordfører kan begynne å rive lyktestolper for å unngå at Ap skal gjøre et godt valg. Det er ingen kausal mekanisme. Med dette forslaget frykter jeg at de rødgrønne er i ferd med å gå i en metodisk felle, og nå holder på med å rive lyktestolper. Det kunne vært unngått dersom de hadde tatt et metodekurs i kvantitativ metode.

2 kommentarer

Filed under Skole

Tragisk angrep på Steinerskolen

friskoleSVs landsmøte har i dag vedtatt at de vil  legge ned pedagogiske og religiøse alternative skoler. Nestleder i Krf, Inger Lise Hansen, kaller det for et totalitært forslag. Dette er et angrep på mangfoldet i Norge. Det er tragisk at SV ikke en gang ser at mangfoldet og nytenkningen skoler som Steinerskolen og Montessoriskolen bidrar med, har en stor verdi for det norske samfunnet. Dette vedtaket vil også bety å legge ned flere 1000 grendeskoler i Norge. Det er også nedfelt i menneskerettighetene at man skal kunne ha pedagogiske alternative skoler.

99% av norske barn går i den offentlige skolen. Jeg kan vitterlig ikke se at det er et problem at 1% ønsker et annet alternativ. viser at de er et dogmatisk sosialistisk parti som ikke evner å tenke utenfor den offentlige skolen. Det pedagogiske alternativet som f.eks. Steinerskolen er, vil det aldri være rom for i den offentlige skolen. Med SVs tankegang vil man heller aldri kunne få frem nye pedagogiske alternativer.

Jeg har selv en bror og ei søster som har gått på Steinerskolen en periode. Jeg tror faktisk det var greit for dem å få en periode med litt annerledes pedagogisk tilnærming. En venninne av min mor er rektor på Steinerskolen. Hun og venninne hennes har alltid vært SVere. Lurer på om de vil stemme SV i år?

7 kommentarer

Filed under Skole