Tag Archives: steinar lem

Steinar Lem på villspor

lemJeg har sympati med Steinar Lem som er kreftsyk. Det er derimot trist at han bruker sin siste tid på å kjempe mot stråmenn. I dag hevder han i Dagbladet at norsk kultur er truet av muslimer. Det er ingen fare for snikislamisering i Norge. Det er trist at Lem hevder usannheter som: Oslo får snart et flertall med ikke-vestlig bakgrunn, med stø kurs vil det samme kunne skje med hele landet i løpet av dette århundret. De fleste ikke-vestlige vil ha muslimsk bakgrunn. Konsekvensene vil bli dramatiske

Den største innflyttingen til Oslo skjer fra resten av landet, ikke fra Pakistan. Det er ingen demografiske trender som viser til at det blir flertall av muslimer. SSBs tall viser at innvandrere kan være mellom 21 til 31 prosent av befolkningen i 2060. SSB viser imidlertid det innvandrere som min mor (hun er dansk) som sammen med svensker og polakker vil være flertallet av denne innvandrergruppen. Lems påstander holder rett og slett ikke mål!

Innvandring er grunnleggende positivt for vårt samfunn. Vi vil trenge mye mer innvandring dersom vi skal møte morgendagens utfordringer i helsektoren uten å øke skattetrykket. Det var bl.a. grunnen til at Victor Norman advarte mot at dagens velferdssystem trengte reformer og enten høyere skatt, mindre velfer eller mer innvandring. Tall fra SSB viser at 75% av nordmenn mener at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge og like mange mener at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i det norske arbeidsliv!

Rapporter fra IMDI viser også at integreringen i Norge faktisk går rimelig bra. F.eks kan man lese: Deltagelsen i høyere utdanning blant innvandrere, og særlig blant etterkommere, har nemlig økt mye de senere årene, og i dag er deltagelsen blant etterkommerne høyere enn gjennomsnittet blant unge i Norge.33

Steinar Lem er på villspor. Innvandring er bra Norge og integreringen går bra! Jeg vil tilslutt anbefale folk å sjekk innom Civita og deres publikasjon Migrasjon og Frihet, hvor min gode venn, Erlend Sand, har bidradd. Thomas Hylland Eriksen svarer også godt på Lems innlegg i Dagbladet.

19 kommentarer

Filed under Innvandring, Integrering