Tag Archives: olje

Olje i Barentshavet og mer overtid!

Kjære landsmøte!

For det første så vil jeg understreke at dere har en glad nordlending på talerstolen. I dag ble det offentliggjort at Statoil har gjort et stort funn i Barentshavet med verdier på opp mot 150 milliarder. Det er bra for Tromsø, bra for Nord-Norge og bra for fremtidens velferd i Norge.

Jeg må også komme med en innrømmelse. Etter årets debatt om Adecco, turnus-ordninger og rett til heltid har jeg kommet til en erkjennelse. Jeg er en trussel mot arbeidsmiljøloven!

Jeg har tre arbeidsgivere. Jeg jobber i snitt mellom 140 og 150% i uka. Jeg jobber mye overtid og tar ekstratimer. Jeg gjør det fordi jeg liker å tjene penger og synes det er gøy å jobbe. Mine arbeidsgivere er fornøyd og forhåpentligvis er mine kunder, altså mine elever, også fornøyd.

Jeg er ikke alene. En kompis i asfaltbransjen. Sesongarbeid og de som alle andre må følge arbeidsmiljøloven som nekter dem å jobbe mer enn 300 timer overtid. Vi leve med en lov som forbyr folk å jobbe mer enn 17% overtid i uka. Det er da ingen samfunn som har gått under fordi noen har jobbet for mye. Når jeg hører på enkelte fagforeningspamper og Arbeiderparti-politikere som snakker om dette temaet begynner jeg å lure på om de oppriktig tror at den eneste måten som fører til verdiskapning er 37,5 timers arbeidsuke, med 7,5 timer tilstedeværelse på jobb mandag til fredag og en hverdag som inkluderer minimum en lunsj og 4 tariffsavtalte kaffepauser om dagen.

Vi har fått skandaleoppslag om utlendinger som kommer hit og jobber intensivt i to uker. Problemet er ikke at kundene eller brukerne er misfornøyd med tilbudet. Snarere tvert i mot. Men at de jobber for mye. Jeg er mot at man skal tvinge folk til å jobbe for mye, men det må da være lov å jobbe mer hvis man vil?

Det spesielle med sosialistenes korstog er at i følge dem er problemet at de private aktørene som utnytter mennesker. Selv om vi nå har fått informasjon om at også enkelte gjennomtenkte offentlige aktører også har svenske sykepleiere som jobber dobbelvakter i to uker om gang. En annen venn som jobber som lege på et offentlig sykehus. Han forteller om 17 timers vakter i strekk. Han skal faktisk skjære i folk. Men det er sånne som han vi trenger dersom Alfred og andre folk på Nordfjordeid skal få beholde lokalsykehustilbudet sitt.

Jeg er glad i offentlig sektor og mener det er helt avgjørende for vårt samfunn at vi har en god offentlig sektor. Men dessto mer jeg har jobbet med kommunepolitikk og som ansatt i fylkeskommunen har jeg begynt å anerkjenne at selv om vi borgerlige kan gjøre smarte organisatoriske grep så er den viktigste innsatsfaktoren arbeidtakerne. Vi trenger dyktige lærere, dyktige sykepleiere og dyktige hjelpepleiere i kommunen. Og det som kjennetegner dyktige folk er at de liker å jobbe. Det er stort sett derfor de er dyktige.

Jeg vil avslutte talen min med et sitat til ettertanke: I do not know anyone who has gotten to the top without hard work. That is the recipe. It will not always get you to the top, but it will get you pretty near

3 kommentarer

Filed under Demokrati, Næringsliv

Nok en smell for AUF

crashI dag kan man lese i Harstad Tidene om AUF-leder, Martin Henriksen, som ble avfeid av damene på Troms APs årskonferanse. Jeg har tidligere blogget om alle tapene til AUF i AP og registrer at Martin gikk på en ny smell i Harstad. Her er utdrag artikkelen:

Damene vendte det døve øret til Martin Henriksen. En etter en uttrykte de et langt mer positivt syn på olje i nord – men ikke uten betingelser:
– Oljen kan gi Nord-Norge det løftet landsdelen trenger, men vi må politisk være mye tøffere når vi stiller krav om ringvirkninger, sa Barbro Hætta-Jacobsen.
– Sameksistens mellom olje og fisk er mulig. Vi må nå ta politiske grep slik at vi kan få mer ut av oljevirksomheten enn til nå, sa fylkesråd Kari-Anne Opsal.
– Nord-Norge mangler kompetansearbeidsplasser for dem mellom 20 og 40. Leverandørinsindustrien gir muligheter, sa fylkesrådsleder Pia Svendsgaard.
– Ringvirkningene vil være avgjørende for ønsket om mer boring i nord. Vi må ta politiske beslutninger som sikrer dette, sa stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen.

Jeg er redd at dette er holdningen til det store flertallet i Arbeiderpartiet. Olje og gass er viktigere enn fiskerinæring og bærekraft. Det er bare å innse at AUF går på nok en smell i moderpartiet. Jeg forstår ikke at de gidder å engasjere seg når det er så stor avstand til moderpartiet. Hvorfor tror du at de at gidder?

Legg igjen en kommentar

Filed under Miljø