Category Archives: Samferdsel

Frp på bomtur

Frp vil ha bedre veier, men vil ikke ha bompenger. Det er nesten et umulig dilemma.

Frp er helt på bomtur med sin politikk om å være prinsipiell motstander av bompenger. I dag kan man lese at Siv Jensen bli advart av sine partifeller om å stå på hardt på partiets prinsipielle motstand mot bompenger. I forhold til dagens forhold vil en gjennomføring av Frps bompengepolitikk i realiteten være å skyve regningen for ny veibygging, samt drift og vedlikehold av veinettet fra bilistene til kollektivpassasjerene, syklistene og fotgjengerne (resten av skattebetalerne). Ikke bare er det dårlig miljøpolitikk, men det er fryktelig urettferdig og dårlig samfunnsøkonomi. Det er samfunnsøkonomisk fornuftig at brukere er med å finansiere tjenester (there is no such thing as free lunch). I dag finansieres ca. halvparten av veiutbyggingen av bilistene, den andre halvdelen finansieres over skatteseddelen.

Et annet element som man heller ikke kan forbigås i stillhet er at det å fjerne bompengefinansiering vil ha en fryktelig dårlig omfordelingseffekt. Skattebetalere i Nord-Norge vil få ansvar for å finansiere fire felts motorveier på det sentrale Østlandet. I tillegg er det dessverre slik at det er de med dårligst råd i samfunnet som oftest reiser kollektiv, sykler eller går til fots. Deres skattepenger skal nå tydeligvis være med å finansiere nye veier for de som har råd til å kjøpe bil. Etter min mening blir dette helt feil.

For å illustrere de reelle politiske utfordringene i lokaldemokratiet kan jeg bruke situasjonen i Tromsø som eksempel (jeg vet at stortingspolitikere for Frp ikke vil forholde seg til realiteter, men det er faktisk i lokalsamfunn folk lever livet sitt). Jeg tror alle er enige om at veistandaren er under en hver kritikk, som f.eks her i Ersfjordbotn. Det er dårlig næringspolitikk og dårlig miljøpolitikk. Tromsø kommune har imidlertid 0,- til vedlikehold av veibanen. Hva skal man gjøre? For å løse dette bør man bruke mer på en bedre og billigere kollektivtrafikk, samtidig som man må ha et titalls millioner for å drive med vedlikehold, reasfaltering o.l. Etter min mening er det fire alternativer for å få finansiert dette:

A: Ikke gjøre noe. Det er alltid et alternativ…. Sansynligvis er det dette som lokale Frp-politikere må gjøre fremover og håpe på et mirakel fra oven (les regjeringen)

B: Kutte i andre velferdstjenester (primært skole og helse). Det er åpenbart et insparingspotensiale der, men er usikker på om all innsparing skal/bør brukes på veg jmf. min argumentasjon i begynnelsen av blogginnlegget.

C: Øke eiendomsskatten. Ap har allerede økt den med 47 prosent i 2010 og det er ikke akkurat populært eller rettferdig (jmf. innledning).

D: Øke brukerbetaling enten gjennom å øke drivstoffavgiften eller en form for bompengesystem.

Personlig vil jeg nok gå for en kombinasjon som legger mest fokus på D, men også inneholder litt B. Frp mangler total troverdighet fordi de er i mot alle alternativene. Det er Frp-politikere som roper høyest om dårlige veier, men landsmøtet har nå kneblet muligheten for alle lokale Frp-politikere til å gjøre noe med problemene lokalt. Jeg er spent på hvordan mine kollegaer i Tromsø Frp vil forholde seg til den dårlige veistandaren i Tromsø?

Reklame

6 kommentarer

Filed under Økonomi, Næringsliv, Samferdsel

På vei over i en grønn markedsøkonomi

vindmøllerJeg prøver noe nytt. Har laget et utkast til et leserinnlegg, men har først lyst på innspill og idéer til forbedringer. Fyr løs med konstruktiv kritikk!!!

Kommunestyret i Tromsø gjorde på onsdag et historisk vedtak og tok et første steg på vei over i en grønn markedsøkonomi. Fra 1.1.2013 skal det innføres vegprising i Tromsø. Det blir dyrere å kjøre bil, men betydelig billigere og bedre å reise miljøvennlig. De som bruker transportsystemet vil også merke at det blir slutt på hullete veier, som vi dessverre har altfor mange av i kommunen vår. Det vil bli bygget flere titalls kilometer med nye gang- og sykkelveier og frekvensen på byens busser vil gå opp.

Med redusert bilbruk vil det også bli mindre svevestøv, som vi vet er en plage for mange innbyggere. De som bor nært høytrafikkerte områder vil også merke mindre støy og færre biler vil også føre til at foreldre kan være litt mindre urolig for barn som leker i nærområdet eller er på vei til skolen.

Med overgang til en grønn økonomi vil næringslivet merke endringer, men slutresultatet vil sannsynligvis bli bedre for morgendagens bedrifter i Tromsø-regionen. I seg selv vil overgangen og flere titalls statlige belønningsmillioner som investeres i den nye grønne infrastrukturen bidra til flere hundre grønne arbeidsplasser hos entreprenøren som bygger nye gang- og sykkelveier, lapper huller i veibanen og bygger opp nye kollektivfelt og bussholdeplasser.

For videre vekst og utvikling er vi også avhengige av at nye kunnskapsbedrifter og flere hoder finner byen attraktiv. TromsøLiving-prosjektet som omhandlet attraktivitet til Tromsø-regionen viste at 75% av de spurte var misfornøyd med gang- og sykkelveiene og 45% var misfornøyd med kollektivtilbudet. På samme måte som det er viktig med et rikt kulturtilbud og et variert opplevelsestilbud, er det viktig med et attraktivt transportsystem for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å skape verdier. Det som kjennetegner kunnskapsbedrifter er at de har høy mobilitet og muligheter til å flytte hvor som helst i verden. Her konkurrer ikke Tromsø hovedsaklig mot Nordreise, Finnsnes eller Harstad, men ofte mot byer som Trondheim, Bergen, København eller Tokyo for den saks skyld.

Å ta steget fra dagens samfunn basert på fossil energi over til et lavutslippssamfunn fundert på en grønn markedsøkonomi er Venstres viktigste ærend i norsk politikk. Derfor har vi lokalt kjempet gjennom den nye transportreformen basert på en klimastrategi. På nasjonalt nivå vil Venstre gjennomføre store løft. Vi ønsker et skatteskifte fra rød til grønn skatt. Vi vil øke grønne skatter og avgifter, men bruke alle inntektene på å senke den røde skatten på arbeid. Det vil si at de som ønsker å leve miljøvennlig tjener på Venstres politikk.

Venstre vil også gjennomføre tidenes satsning på jernbane og har som målsetning at det bare skal ta 4 timer med tog mellom Oslo-Bergen og Trondheim-Oslo. Det betyr at de veistrekningene (kyststamveien på Vestlandet og E6 i Nord-Norge) som ikke har et jernbanealternativ er de veistrekningene som prioriteres.

Fremtidens energiløsninger kan ikke være fossile. Nord-Norge har et av verdens største potensiale for fornybar energi. Der den rødgrønne regjeringen somler og ikke har fått bygd en eneste vindmølle i løpet av sin regjeringstid (!), vil Venstre ha en storsatsning på fornybar energi. Eksport av ren og bærekraftig energi har potensiale til å skape flere tusen grønne arbeidsplasser i Nord-Norge.

Venstre vil starte veien over til en grønn markedsøkonomi. Vi vet at vi må legge om samfunnet for å løse den globale klimakrisen, men det behøver ikke å bli et dårligere samfunn. Fordelene med et lavutslippssamfunn blir stadig klarere og klarere. Vi har muligheter for å skape gode og attraktive samfunn med betydelig mindre forurensning. Venstre er i hvert fall helt klare på at det er bedre å leve i et fornybart lavutslippssamfunn.

Jonas Stein Eilertsen (V), komitéleder for miljø, energi og transport.

5 kommentarer

Filed under Miljø, Samferdsel

Anbudsutsetting virker

globalteamI dag har jeg opplevd en stor og viktig seier, som viser at det nytter å engasjere seg. Bussprisene i Tromsø blir halvert for ungdom fra 1.8.2009. Og det blir 100 kr billigere for månedskort for voksne. Dette er utrolig bra for miljøet, fremkommelighet, byutvikling og et godt næringsliv.

Bakgrunnen er mitt arbeid som leder av transportkomitéen i Tromsø. Først fikk jeg gjennom et forslag i kommunestyret om at Tromsø kommune ønsker å få ansvar for kollektivtrafikk og for å få anbudsutsatte bussene. Med dette vedtaket i hånden var det lett å jobbe videre opp mot Troms fylkeskommune, som av en eller annen merkelig grunn er ansvarlig for kollektivtrafikken i Tromsø. Fylkesrådet (bestående av Ap og SV) ville ikke anbudsutsette kollektivtrafikken, men takket være god jobbing opp mot spesielt Sp, men også god innsats av Roar Sollied (V) og Kent Gudmundsen (H), ble det vedtatt av Troms fylkesting at kollektivtransporten i Tromsø skulle ut på anbud. Så skal det sies i ettertid at den nye fylkesråden, Kari-Anne Opsal (Ap) og hennes administrasjon, har gjort en god jobb med å følge opp fylkestingets vedtak.

Nå viser det seg at man ved hjelp av anbudet nå får betydelige prisreduksjoner for kollektivbrukerne. Dette viser også at anbud kan være en meget velegnet måte for å få ned kostnadene på offentlige tilbud. I Tromsø kommune skal vi nå se på betydelige nedskjæringer, fordi man ikke har kontroll på kostnadene. Her tror jeg anbud kan være en nøkkel både innenfor hjemmetjenesten, sykehjem og kanksje burde kommunen selge noen av våre barnehager til private. I dag er det slik at private barnehager med 85% tilskudd tjener penger, mens de offentlige barnehagene med 100% tilskudd taper masse penger. Ingen barn har det bedre eller dårligere av å gå i en privat barnehage.

Kollektivprisene viser at det er på tide å tenke nytt, og da er anbud en viktig del av løsningen. Det bør alle politikerne i Tromsø ha bak øret når man skal behandle revidert budsjett.

2 kommentarer

Filed under Økonomi, Miljø, Næringsliv, Samferdsel

Politikk handler om å prioritere

pengerEn av de grunnleggende lærereglene i politikk er at det handler om å prioritere. Det er åpenbart noe Krf ikke har tatt inn over seg.KrF-erne er svært rause med statens lommebok på landsmøtet. De har vedtatt å bruke 10 milliarder mer i året på fattigdom, firedoblet engangsstønaden ved fødsel til 140 000 kroner, sørget for statlig finansiering av bybane i Bergen og Stavanger, samt kommet med en krisepakke til Afrika. I tilegg vil studentpakken deres koste rundt 2 milliarder. Før landsmøtet hadde de gode nye formålene en totalkostnad på rundt 40 eller 50 milliarder kroner. Nå har dette økt betraktelig – men akkurat hvor mye har ikke KrF regnet på. Krf har blitt med i klubben med Frp, som vedtar program uten inndekning (men de skal bruke 40-50 milliarder fra pensjonsfondet)

I Venstres programkomité hadde vi en helt annen innstilling. Det har helt sikkert noe med at Venstres finanspolitiske talsmann, Lars Sponheim, satt i komitéen. Men i Venstre har vi ønsket å legge frem et stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013, som faktisk kan gjennomføres. Lars var knallhard på alle kostbare tiltak og krevde at man måtte vise inndekning og ihvertfall være klar over at man da prioriterte et tiltak foran et annet tiltak. Men i motsetning til Krf, kan Venstre møte velgerne med valgløfter som vi vet at det kan gjennomføres i neste periode. En del av de kuttene vi gjør er å redusere fradrag for fagforenskontingent (ca. 2mrd), nettolønnsordning (2 mrd), skifte fra rød til grønn skatt (omleggning som betyr mindre skatt på arbeid, men økt skatt på miljøfiendlig adferd, ca. 8-10 mrd) og kommunesammenslåing (hvor mye nettoinnsparinger det er snakk om er vanskelig å få nøyaktige tall på, men kombinert med å flytte helsetjenester fra sykehus til kommunene snakker man 10-talls milliarder).

Vi har også gjort store prioriteringer i samferdselspolitikken. På Østlandet vil Venstre prioritere kollektivtrafikk og jernbaneutbyggning og det blir E39 (Kyststamveien) og E6 (i Nord-Norge) som blir hovedprioriteringene på vegsiden.

Men det betyr også at Venstre er det partiet som kommer til å satse mest på forskning og utdanning. Det er der vi prioriterer å legge de store pengene og vil satse på en ny forskningsmilliard. De skattelettelsene som vi sier vi skal gjøre (halvere formueskatten (ca. 4mrd) og øke bunnfradraget på alle inntekter (ca. 6 mrd)) vil vi gjennomføre. Når vi sier at det i 2020 skal ta 4 timer med tog mellom Bergen-Oslo og Trondheim-Oslo, så vil vi gjennomføre det. Når vi sier at vi skal ha 9twh med vindkraft i 2013, så betyr det at Venstre vil prioritere å bruke de millionene som trengs for å gjøre det lønnsomt med ny vindkraftutbyggning.

Politikk handler først og fremst om å prioritere mellom forskjellige gode tiltak. Venstre har gjort våre prioriteringer og håper velgerne er enige med våre prioriteringer.

2 kommentarer

Filed under Økonomi, Næringsliv, Samferdsel

Hvor går landsmøtet til Venstre?

eiendom1I dag er vi (heldigvis) ferdig med generell politisk debatt. Den debatten består stort sett av fylkesledere som  hilser hjem (helst til sitt fylkesting) og snakker om lokale stamveier og sykehus. I dag er det programbehandling. Mye av de spennende debattene blir. Her er analysene av utfallet.

 • Kommunereform – 99% sikkert at går igjennom
 • EU – Mitt stalltips er at Venstre sier JA (65%)
 • Romavlytting (tør vi å snu Odd Einars innføring av romavlytting) – Tipper at det er 20% sjanse for at vi går for å fjerne romavlytting
 • Ruspolitikk og heroinassistert behandling – 90% sikkert at vi går inn for heroinassistert behandling
 • Fildeling – 90% sikkert fri fildeling med kompensasjonsordning
 • Digitale borgerrettigheter (som gikk igjennom i dag) – 100% sikkert at vi er den fremste forsvareren av det frie internett
 • Karakter i barneskolen – 35% sjanse for at Venstre går for karakterer i barneskolen
 • Friskoler (skal vi gå for 100% finansiering) – 80% sjanse for innføring av den gamle friskoleloven med 90% finansiering pr.plass
 • Klimpolitikk (kor langt skal vi gå…) – 30% sjanse for forbud mot nysalg av bensinbiler fra 2015
 • Kontantstøtte (en drøm om Venstre hadde gått inn for å fjerne denne…kan bli en overraskelse) – 15% sjanse for at Venstre går for å fjerne kontantstøtten
 • Innvandring (kor langt skal vi gå i forhold til å åpne grenser)
 • Vin i butikk – 45% sjanse for ja

1 kommentar

Filed under Demokrati, EU, Informasjonssamfunnet, Innvandring, Integrering, Personvern, Samferdsel

På tide med kollektivløft i Tromsø


bussI dag fikk vi beskjed om hva de største byene får i belønningsordningen. Vi fikk bare 3,4 mill til Tromsø!! En nedgang på 0,3 mill. Det til tross for at potten er øket fra 160 til 322 mill. Det verste er at jeg mener det hva vi fortjener. I Tromsø tar vi inn ca. 17 mill fra bilistene.

Trondheim kommune får minimum 50 mill i året de neste 4 årene. Det har skjedd etter et historisk klimaforlik hvor man kombinerer bompunkter og lokal drivstoffavgift og tilsammen skal ta inn 280 mill hvert år.Med 330 millioner hvert år får man gjort noe for en bedre kollektivtrafikk. I Oslo har Oslo Venstre gjort en kanonbra jobb og nå bruker kommunen 1,8 milliarder hvert år på kollektivtrafikk. Samtidig bidrar Oslobilistene med 2 milliarder hvert.

Jeg frykter at Tromsø kan havne i bakleksa som kollektivby. Et av de viktigste elementene for en god både by- og næringsutvikling er at vi har et godt kollektivsystem. Hvis vi ikke gjør noen prioriteringer risikerer vi å miste flere hundretalls millioner til kollektivtrafikk,

Vi må begynne å tenke nytt i Tromsø. Vi tar inn nå 17 millioner i drivstoffavgift. Det blir ikke nok trykk på kollektivsatsning. Jeg mener at man må gjøre det dyrere å kjøre bil og billigere å kjøre kollektivtrafikk.Derfor kommer Tromsø Venstre til å støtte at det blir innført vegprising (også kalt rushtidsavgift) i Tromsø.

Pengene bør brukes på tidenes kollektivløft i Tromsø. Etter min mening bør det ikke koste mer enn 500 kr. for et månedskort og vi bør satse på ihvertfall dobling av antall avganger.

1 kommentar

Filed under Samferdsel, Tromsø, Venstre