Category Archives: Informasjonssamfunnet

NRK – fra monopolist til markedsaktør

I dag har jeg endelig levert masteroppgaven. Legger ut det korte resymet av oppgaven (og vedlagt den endelige oppgaven hvis noen mot formodning er interessert). En analyse av hvordan endringer i omgivelsene har påvirket NRK i perioden fra 1980 til 2000 i overgangen fra monopolist til markedsaktør. Oppgaven tar for seg endringer i omgivelsene og endringer i NRKs profil og organisasjon fra et statsvitenskaplig og organisasjonsteoretisk perspektiv. Oppgaven viser at de fleste viktige beslutninger om norsk mediepolitikk fra midten av 1980-tallet var nesten enstemmige i Stortinget, og bar mer preg av pragmatisk sentrumspolitikk enn et ideologisk og liberalistisk politikk.

NRK svarte på konkurransen gjennom endringer i programprofilen og i egen organisasjon. Profilen ble mye bredere gjennom en diversifiseringsstrategi som innebar opprettelsen av flere radio- og fjernsynskanaler. Dette gjorde at NRK kunne levere både underholding for ”folk flest” i en kanal, samtidig som ”kulturelitens” krav til allmennkringkasteren ble oppfylt. Denne strategien har vært en suksess fordi NRK har klart å holde høye seer- og lyttertall selv med mange flere konkurrenter i markedet.

De organisatoriske endringene skjedde fordi organisasjonen søkte en mer rasjonell organisering av sin virksomhet. NRK valgte New Public Management-løsninger fordi de ga resultater, ikke fordi de nødvendigvis var ”tidsriktige”. Å styre NRK gjennom organisering basert på NPM-ideer har gjort NRK til en mer effektiv organisasjon, som igjen har gitt økonomisk handlingsrom til å gjennomføre diversifiseringsstrategien.

masteroppgave Eilertsen – endelig

Reklame

2 kommentarer

Filed under Informasjonssamfunnet, Media

Venstre best på kunnskaps-, miljø- og næringspolitikk

Venstre ruler

Venstre ruler

En rekke uavhengige organisasjoner har før valget gått gjennom de forskjellige partiprogrammene. Venstre høster ros for vår miljøpolitikk, vår kunnskapspolitikk og vår næringspolitikk. Det viser at Venstre kan få en nøkkelrolle i en ny borgerlig regjering.

Miljø
WWF har testet alle partiene i viktige miljøspørsmål, blant annet oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, mål for reduksjon av klimautslipp og satsing på lyntog og elbiler. Vinnerne i testen er Venstre og SV. Arbeiderpartiet, Frp og Høyre kommer dårligst ut.

Les mer om WWFs vurdering.

Full klaff på næring
I august lanserte (NHO) sin karakterbok over partienes næringspolitikk. Den ga så og si full klaff for Venstre – og karakteren 5. NHO har vurdert “hvilken effekt partienes politikk for neste stortingsperiode vil ha på vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet”.

Det eneste som trekker ned for Venstres det er partiets energi- og klimapolitikk.
Det lever vi godt med. Jeg tror tiden vil vise at også næringslivet ser seg tjent med en omstilling til lavutslippssamfunnet. Venstres syn på klima, kunnskap og verdiskaping henger nøye sammen, sier Lars Sponheim.

Les mer om NHOs vurdering.

Topper kunnskapstest
Abelias evaluering av hvor kunnskapsvennlige partiprogrammene er, plasserer Venstre på topp. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. De har over 700 medlemsbedrifter innen IT, telekom, undervisning, forskning og konsulenttjenester.

Venstre er tydelig og klar på målet om kunnskapssamfunnet og har gjennomtenkte tiltak. Venstre snakker om kunnskapsbasert næringsliv med troverdighet, sa Hilde Widerøe Wibe til Aftenposten da de presenterte en foreløpig undersøkelse i mars 2009.

Les mer om Abelias kunnskapstest.

Vil du stemme på et parti som både er næringsvennlig, miljøvennlig, og vil skape en skole for kunnskap og llike muligheter, ja da er valget Venstre.

3 kommentarer

Filed under Informasjonssamfunnet, Klima, Utdanning

Kunne Spotify vært norsk?

spotify_logoDette innlegget stod på trykk i Aftenposten 28.08.09.

Det svenske selskapet Spotify kan på mange måter sees på som den ideelle bedriften i fremtidens kunnskapsøkonomi. Idéen er at kunder lovlig kan streame musikk over nettet mot å høre litt reklame eller betale 99 kr i måneden. Et genialt konsept som på sikt har potensiale til å utkonkurrere ulovlig fildeling og gi millioner av mennesker tilgang på et unikt kulturtilbud.

Men er det bare tilfeldigheter som gjør at Spotify er svensk og ikke norsk? Dessverre er det ikke slik. Spotify verdsettes til 1,5 milliarder norske kroner, fordi bedriften har en meget god idé. Men pr.dags dato er ikke Spotify en bedrift som tjener penger. Hvis bedriften hadde vært norsk ville eierne likevel vært nødt til å betale 16 millioner i formueskatt. Hvordan skulle de gjort det? Sannsynligvis ville gründerne vært nødt til å selge deler av sine aksjer eller så ville bedriften vært nødt til å legge fremtidige investeringer på is. Det står stor respekt av gründeren, Jon S. Von Tetzchner, som har bygd opp Opera Software i Norge. Men han har ved flere anledninger også påpekt at han verdt eneste år har vært nødt til å selge seg ned i sin egen bedrift for å kunne betale formueskatt. Er dette god næringspolitikk?

Den rødgrønne regjeringen har tenkt å bruke formueskatten som sin viktigste sak i denne valgkampen. Sannheten er at det er en særskatt som nesten kun brukes i Norge. I Sverige var det sosialdemokratene som fjernet skatten, nettopp fordi den rammet så hardt nye små og mellomstore bedrifter.

Venstre er glad i små og mellomstore bedrifter og vil jobbe for å gjøre det lettere for dem. De nye store kunnskapsbedriftene vil starte opp som småbedrifter og deretter vokse. Da er det viktig at vi som ønsker å ta steget over i kunnskapssamfunnet og morgendagens økonomi legger til rette for småbedrifter. En god start på en bedre næringspolitikk ville vært å starte utfasingen av formueskatten i neste stortingsperioden. Dette er nok en god grunn til at den rødgrønne regjeringen bør byttes ut etter valget.

Jonas Stein Eilertsen, 2.stortingskandidat Troms Venstre

7 kommentarer

Filed under Økonomi, Informasjonssamfunnet, Næringsliv

Hvor går landsmøtet til Venstre?

eiendom1I dag er vi (heldigvis) ferdig med generell politisk debatt. Den debatten består stort sett av fylkesledere som  hilser hjem (helst til sitt fylkesting) og snakker om lokale stamveier og sykehus. I dag er det programbehandling. Mye av de spennende debattene blir. Her er analysene av utfallet.

 • Kommunereform – 99% sikkert at går igjennom
 • EU – Mitt stalltips er at Venstre sier JA (65%)
 • Romavlytting (tør vi å snu Odd Einars innføring av romavlytting) – Tipper at det er 20% sjanse for at vi går for å fjerne romavlytting
 • Ruspolitikk og heroinassistert behandling – 90% sikkert at vi går inn for heroinassistert behandling
 • Fildeling – 90% sikkert fri fildeling med kompensasjonsordning
 • Digitale borgerrettigheter (som gikk igjennom i dag) – 100% sikkert at vi er den fremste forsvareren av det frie internett
 • Karakter i barneskolen – 35% sjanse for at Venstre går for karakterer i barneskolen
 • Friskoler (skal vi gå for 100% finansiering) – 80% sjanse for innføring av den gamle friskoleloven med 90% finansiering pr.plass
 • Klimpolitikk (kor langt skal vi gå…) – 30% sjanse for forbud mot nysalg av bensinbiler fra 2015
 • Kontantstøtte (en drøm om Venstre hadde gått inn for å fjerne denne…kan bli en overraskelse) – 15% sjanse for at Venstre går for å fjerne kontantstøtten
 • Innvandring (kor langt skal vi gå i forhold til å åpne grenser)
 • Vin i butikk – 45% sjanse for ja

1 kommentar

Filed under Demokrati, EU, Informasjonssamfunnet, Innvandring, Integrering, Personvern, Samferdsel

Tidenes dans – men med litt ettertanke

Folk sier ofte: They don’t make them like these anymore. Det har sjeldent vært mer sant enn i dette tilfellet. Denne dansen fra Never Gonna Give You Up med 80-talls helten Rick Astley er helt priceless. Det morsomste er nesten introen som er så 80-talls som det går ann.

Det er likevel noe interessant med denne låta. Den er blitt en stor hit på YouTube med over 150 millioner treff. Jan Omdahl i db.no skriver i dag om en av låtskriverne, Pete Waterman, som bare har tjent 11 pund på 154 millioner treff.  Dette er en av paradoksene med fildelings-debatten. Jeg mener oppriktig at det er veldig problematisk dersom man ikke klarer å sikre artister og opphavsmenn (og kvinner) noen inntekter. Nå er kanskje ikke Waterman med en halv milliard på bok det beste eksemplet, men det er utvilsomt en utfordring.

På den andre siden er antipiratens korstog mot fildeling en enorm trussel mot ytringsfrihet, personvern osv. Det er heller ikke en vei å gå. Dessuten tviler jeg på at så mange ville hørt om Rick Astley i 2009 som man nå gjør. Han var en «has-been» og nå er i ferd med å bli en kult-helt på nettet.

Jeg har tidligere tatt til ordet for en modifisert Spotify-modell med tvangslisensordninger som sikrer at all musikken kommer på Spotify. Nå er det mange som stiller spørsmål ved om Spotifys forretningsmodell iogmed at lisensen til opphavsmennene er for høye i forhold til inntjening. Her kommer vi tilbake til Rick Astley og Pete Waterman. Det er flott at folk tjener penger på musikk, men må det bety at den store forskjell for en artist er om han eller hun har 1 milliard eller 10 milliarder på bok. På samme måte som at det er helt greit at fotballspillere tjener mindre når færre folk er interessert i å betale dyre billetter og høye sponsorsummer, må det være helt greit at artister tjener mindre enn det de gjør i dag når gårdagens forretningsmodell ikke lengre fungerer.

Hva mener du? Er dette riktig vei å gå? Eller er det fir fildeling? Eller trenger man streng håndhevelse av dagens lovverk?

2 kommentarer

Filed under fildeling, Informasjonssamfunnet, Kultur

Lykke til, Johnny!

John G. BernanderI dag ble det klart at den nye NHO-direktøren blir John G. Bernander. Han har bred erfaring fra næringslivet, politikken og ikke minst som kringkastingssjef. Finn Bergesen har vært en meget god direktør og finne en erstatter av hans kaliber må ha vært en vanskelig opgave, men jeg tror NHO har gjort et meget godt valg.

Johnny Bernander kjenner norsk næringsliv, men ikke minst kjenner han godt til politikken. NHOs viktigste oppgave i årene fremover må være (sammen med de ikke-sosilistiske partiene) å få gjennomført en del viktige irreversible økonomiske reformer. Formueskatten bør fjernes, offentlig sektor må moderniseres og anbudsutsettes i større grad, samferdselspolitikken må bli mer effektiv, men også mer miljøvennlig. Jeg er spesielt fornøyd med at NHO er en god alliert for innføring av vegprising i større norske byer. Fiskeripolitikken bør også moderniseres. Ikke minst håper jeg NHO vil opprettholde og øke støtten for alle som jobber for norsk EU-medlemskap.

En utfordring kan være hva Bernander tenker i forhold til det informasjonssamfunnet og IT-bedriftene. Heldigvis har NHO Paul Chaffey, som siden 2001 har han vært administrerende direktør i IT-bransjeforeningen Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Abelia gjør en glimrende jobb for å sette fokus på kunnskapsbedrifters muligheter og utfordringer.

Hva tror du? Er John G. Bernander den rette for mannen for NHO? Hva bør NHO jobbe for de neste årene?

3 kommentarer

Filed under Økonomi, EU, Informasjonssamfunnet

Peter Sunde til Unge Venstres sommerleir

180px-peter_sunde_close_upI dag hadde jeg en veldig hyggelig mailutveksling med Peter Sunde fra The Pirate Bay. Han har takket ja til å komme på Unge Venstres sommerleir, og er dermed det første «store» navnet som er bekreftet til Unge Venstres sommerleir. Han er en av de mest profilerte tilhengerne av fri fildeling, men har også et sterkt engasjement for et fritt og åpent internett. Det har vært mye oppmerksomhet rundt PirateBay-rettssaken.Saken vekker mange viktige og prinsipielle spørsmål, som jeg tidligere har blogget om.

Peter Sunde vil være der 26.juli og holde foredrag fra 1430-16. Det blir helt sikkert et kanonbra foredrag, og nok en god grunn til å sette av 25.juli-30.juli for Unge Venstres sommerleir og politiske festival!

1 kommentar

Filed under Informasjonssamfunnet, Kultur

Spotify gir musikk til folket!

applausiFor noen dager blogget jeg om Spotify og sa at jeg gjerne ville prøve det. Jeg må bare innrømme at jeg digger Spotify. Tjenesten gjør at man kan streame all musikk gratis (mot å høre noen reklamesnutter eller betale 9,99 pund i måneden for å slippe å høre reklamen). Som et supplement til å ha mye musikkfiler liggende rundt omkring på forskjellige maskiner, ipoder osv. Gir Spotify deg muligheten til å ha (nesten) all musikk tilgjengelig overalt. Utfordringen er selvsagt at alt må streames og man må ha internett. Nå tar SV etter Venstre og vil vurdere fildelingsproblematikken.

På lørdag hadde Unge Venstre landsstyrefest i Bergen, hvor det ble brukt en del tid på å finne musikk (noe som sansynligvis skyldes at vi spilte fra min ipod, og jeg ikke har så fryktelig mye festmusikk). Hvis vi kunne spilt fra en maskin med Spotify, hadde vi sluppet å spille de 3 ABBA-sangene mine over og over igjen. Noe jeg tror de fleste festdeltakerne ville vært rimelig godt fornøyd med;)

I dag har jeg hørt mye på debutalbumet til Tom Waits, Closing Time. Jeg burde selvsagt ha hørt det før, men det er virkelig et herlig album (som mange andre Tom Waits-album). I går hørte jeg noen glimrende live-opptak med Jackson Browne og Neil Young.  I forigårs hørte jeg en svensk versjon av Waits-låta, «Downtown Train (Tåget som går in till stan)», spilt på svensk av Moneybrother. Utrolig morsomt!

Spotify gir kultur til folket og bidrar til å oppfylle Bowie-profetien; «Music, itself, is going to become like running water or electricity…”

8 kommentarer

Filed under Informasjonssamfunnet, Kultur

Will music be like water?

waterRockestjernen David Bowie skrev i New York Times i juni 2002 denne velartikulerte tanken om music like water «‘The absolute transformation of everything we ever thought about music will take place within 10 years, and nothing is going to be able to stop it. I see absolutely no point in pretending that it’s not going to happen. I’m fully confident that copyright, for instance, will no longer exist in 10 years, and authorship and intellectual property is in for such a bashing. Music, itself, is going to become like running water or electricity…»

db.no s glimrende journalist Jan Omdahl skriver i dag om Spotify. Han mener at i fremtiden vil veldig mye av musikken bli streamet gjennom reklamefinansierte medium, som spotify. Jeg har selv ikke prøvd Spotify (hvis noen har en invite vil jeg sette stor pris på om jeg fikk en invitasjon), men jeg må innrømme at jeg har stor tro på konseptet. Dette vil være første steg mot det Bowie kaller for music like water. Musikken vil være overalt, på samme måte som innlagt vann. Selv om vi betaler noen øre for vannet er det ingen av oss som tenker på det når vi bruker det.

På samme tidspunkt har streaming av sportsarrangement begynt for alvor. Min bror, Tobias, er nå heltidsansatt som webjournalist for Schibsted-gruppen og fotball.itromso.no De skal streame alle fotballkamper og legger seg midt i konkurransen med TV2 om fotball på betaling. I dag viser de Tromsø IL- Bodø/Glimt gratis.

Streaming blir utvilsomt en spennende teknologisk utvikling. Hva tror du? Vil Spotify slå til? Vil Schibsted utkonkurrere TV2s betalTV? Og ikke minst, vil musikk bli som vann?

2 kommentarer

Filed under Informasjonssamfunnet, Kultur

Det nye presentasjonsverktøyet – Prezi

Jeg er en av dem som har holdt noen powerpoint-presentasjoner, og må ærlig innrømme at jeg er rimelig lei av powerpoint-presentasjoner. Inntil nylig hadde jeg ikke sett noen andre alternativer enn disse trauste powerpointene. Gjennom twitter ble jeg oppmerksom på denne artikkelen om prezi. Dette virker veldig spennende for å si det forsiktig.

For å prøve å forklare, begynner du med helt blankt, gigantisk ark der du kan tegne figurer, skrive tekst, lime inn bilder eller videoklipp. Dette gjør du helt fritt rundt på arket, og alle elementer kan roteres, flyttes og endres i størrelse. Alt foregår i nettleseren din, og du trenger ikke å laste ned noe som helst. Jeg legger ved en youtube video som illustrer prezi.

Hva synes du? Jeg har ihvertfall allerede regisrert meg og håper jeg snart får tilgang til prezi.

2 kommentarer

Filed under Informasjonssamfunnet