Fedrekvote er bra

imageFedrekvote er bra for barn, mot, far, næringsliv og samfunnet. At Høyre og Frp går til valg for fjerne denne retten til norske fedre er en av mange grunner til at velgere som vil ha regjeringsskifte heller bør velge Venstre.

Før fedrekvote ble innført i 1993 tok kun to prosent av norske menn ut foreldrepermisjon. I dag tar over 90 prosent av fedrene ut permisjon.  Det nyter alle godt av. Barna får gode relasjoner til begge foreldre, pliktene hjemme blir jevnere fordelt, og kvinner får bedre muligheter i arbeidslivet.

Den viktigste bærebjelken i vårt velferdssamfunn er at Norge har blant verdens høyeste andel av kvinner i arbeidslivet. Men dette er ikke noe som har kommet av seg selv. For at begge foreldre skal delta i arbeidslivet krever det at begge foreldre tar ansvar for hjem og barn. Det er også et selvstendig poeng at man ikke er for lenge utenfor arbeidslivet. All forskning viser at jo lengre tid en person er utenfor arbeidslivet, jo lengre blir veien inn igjen.

Det blir hevdet at dagens ordning er en tvangsordning som ikke er fleksibel. På mange områder har Norge en av verdens mest fleksible ordninger. Av 59 uker (med 80% dekningsgrad) så er 17 uker forbeholdt mor (3 av disse er ukene før fødselen) og 14 uker forbeholdt far. 28 uker står familien helt fritt til å disponere hvordan de vil selv. Familien står også helt fritt til å bestemme om de vil ta ut en dag eller to i uken over en lengre periode eller ikke. De 14 ukene som er forbeholdt far innebærer ikke at far MÅ bruke denne rettigheten. Fedrekvoten er altså ikke statlig tvang, men et incentiv og en mulighet for at far også skal kunne være hjemme med barnet.

Den reelle utfordringen for barnefamilier er at NAV-systemet er så ubegripelig rigid og formalistisk at det å gjøre endringer i permisjonen oppleves som usedvanlig byråkratisk og vanskelig. I nettbanken kan man gjøre omtrent alt man vil ved enkle tastetrykk, mens når man forholder seg til NAV er det søknadsskjemaer som sendes frem og tilbake i posten og som etter noen ukers saksbehandling ender opp med et formelt vedtak. Denne prosedyren må man igjennom for hver lille endring.

9.september er det stortingsvalg. Jeg håper virkelig at vi får et nytt stortingsflertall og en ny regjering som er villig til å modernisere offentlig sektor. Men samtidig er det ikke alt som bør kastes på bålet. Venstre vil, som eneste parti på borgerlig side, beholde fedrekvoten og ha en tredeling av permisjonen. Det er en av mange gode grunner til å stemme på Venstre. 9.september skal jeg også starte med å ta ut min fedrekvote. Jeg gleder meg både til stortingsvalg og pappaperm.

Reklamer

13 kommentarer

Filed under Ukategorisert

13 responses to “Fedrekvote er bra

 1. Fedrekvoten gjør oss til bedre fedre og gjør samfunnet mer likestilt.
  https://fhjpeder43.wordpress.com/2013/08/07/lettvintland-uten-far/

 2. Bra blogg!

  Det er Magne fra VG her, nå har jeg anbefalt innlegget ditt på forsiden av VG slik at flere kan få gleden av det.

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere? Ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no

  🙂

 3. Anonym

  Fedrekvote er vel og bra det men at vår regjering skal bestemme hvem av foreldrene som skal være hjemme med barnet er totalt mangle på valgfrihet.

 4. Jan Kristiansen

  Fedrekvoten dreier seg ikke om valgfrihet. Det er ikke et spørsmål om familien kan sitte rundt kjøkkenbordet og bestemme dette selv. I praksis blir det en diskusjon fedre må ta med arbeidsgiver på arbeidsgiverens kontor. De som får «valgfrihet» er arbeidsgivere som får frihet til å si «nei, det passer veldig dårlig at du tar pappapermisjon».

 5. Terese

  Altså.. Fredrkvoten er vel og bra, men den kan også gjerne fjernes.. I våt tilfelle tok vi 100% dekning begge to, dvs at jeg som mor har krav på 3 uker før fødsel, og 6 uker etterpå.. pappaen har tolv. Men vi valgte å heller dele «alt» jeg var hjemme de første fire månedene, og pappaen resten. og sånn vil vi gjøre neste gang også. Mor har tross alt krav på ammepauser/pumpepauser på jobb.
  Så lenge vi damer ikke blir til «drittkjerringer» og tar alt selv bare fordi vi er mødrene, har gått ravide, og født dette barnet.. Ser flere tilfeller av det hvor mødrene mener de har mest rett.. Slik er deti kke.. så lenge vi klarer å oppføre oss som voksne ansvarlige foreldre vil ikke fedrene miste noen kvote i det hele tatt.. noen vil kanskje ta mindre enn tolv uker, noen mer.. det er opp til hvert enkelt par mener jeg!!

 6. Ina

  Her er litt om hvordan den nye fordelingen av foreldrepermisjon fungerer i praksis, der mor og far har svært ulik lønn, selv om den samlede intekten til familien ligger midt på treet for en Oslofamilie.

  Slik er reglene for overføring av permisjonskvote mellom foreldrene formulert:

  «Mødrekvoten/Fedrekvoten  kan  bare  overføres  til  Far/mor  hvis han/ hun  er  alene  om  omsorgen  for  barnet,  mor/far  ikke  har  rett  til  foreldrepenger,  mor/far  er   innlagt  på  helseinstitusjon  eller  mor/far  på  grunn  av  sykdom  er  helt  avhengig  av  hjelp  for  å  ta  seg  av  barnet.»

  I mitt regneeksempel er familiens samlede årsinntekt 900.000,- før skatt
  Den ene forelderen er hovedforsørger, og tjener dobbelt så mye som den andre.
  Hovedforsørger tjener 600.000,- før skatt.
  Den lavtlønnede forelderen jobber som vikar og tjener 300.000,- før skatt.
  Begge foreldrene er tvunget til å ta ut 14 uker av permisjonstiden hver.
  Vikarkontrakten til den lavtlønnede forelderen løper ut, og han/hun må over på arbeidsledighetstrygd under de 14 kvoterte permisjonsukene til hovedforsørger.
  Da kuttes hovedforsørgers lønn fra 600 000,- fordelt på et år, ned til NAVs høyeste utbetalingssats, 6G, som i år er 511 470,- pr år.
  Mens den lavtlønede forelderen går over på arbeidsledighetstrygd, som utgjør 60% av den opprinnelige intekten. Altså en brutto årslønn på 180 000,-.

  (Jeg vet ikke hvordan NAV fordeler inntekten pr. uke. Om de trekker fra 5 uker ferie og regner pr. 47 arbeidsuker, eller om de fordeler intekten på alle årets 52 uker.
  Jeg baserer derfor regnestykket mitt på en modell med 47 arbeidsuker, som gir de gunstigste inntektstallene for familien, og 100% permisjon fordelt på 49 uker. Velger man 80% permisjon i 59 uker i stedet, blir det reelle tapet enda større!)

  Hvis vi fordeler dette inntektstapet i eksempelet mitt på årets 47 arbeidsuker utgjør dette 4436,- pr uke for familiens samlede inntekt, altså 62 106,- kroner før skatt i løpet av 14 uker, samtidig som NAV betaler ut hele familiens inntekt i disse ukene.
  Hadde familien fått lov til å overføre disse 14 ukene til den lavtlønnede forelderen, ville familiens inntektstap være 0,- og NAV ville spart 116 608,-

  Men det gis desverre ikke anledning til å søke om kvoteoverføring på økonomisk grunnlag.
  Man kan selvfølgelig droppe hele pappapermisjonen, eller 8 uker av mammapermisjonen, alt etter hvilken av foreldrene som er hovedforsørger. (mor MÅ nemlig ta de første 6 ukene uansett hvordan du vrir og vender på dette.)

  Om det er far som er hovedforsørger, og familien for eksempel dropper pappepermisjonen, sitter familien igjen med 35 uker permisjon, men taper fortsatt 35 744,- før skatt om det er mor som er lavtlønnet vikar og må over på arbeidsledighetstrygd i 14 uker for å ta seg av barnet. Men man slipper å sende barnet i barnehagen før normal permisjonstid løper ut.

  Man kan evt. velge å sende barnet i barnehage etter 35 uker med permisjon, og håpe at den lavtlønnede forelderen får nytt vikariat. Da er barnet 32 uker, eller ca 7,5 mnd. gammelt. INGEN dropper pappakvoten frivillig!
  Retten til kontantsøtte slår ikke inn før barnet har fyllt et år, og påvirker ikke dette regnestykket.

  Hadde fororeldrene hatt samme samlede inntekt, men tjent 450 000,- hver, og om begge hadde fast jobb ville tapet for familien være 0,- og valgfriheten 100%.

  Nydelig fordelings- og likestillingspolitikk fra de rødgrønne!
  Dette sender alle mulige signaler om at familier med stor lønnsforskjell mellom foreldrene ikke her like verdifulle som omsorgspersoner for barna sine, som foreldre med mer likt lønnsgrunnlag.

  Dette er rett og slett diskriminering av mennesker som allerede er løst tilknyttet arbeidslivet, par som ikke har omtrent lik lønn.

  At staten skal ta part i likestillingsarbeidet i hjemmet er også litt absurd for meg. Hvorfor er dere så sikker på at pappaer ikke hjelper til med husarbeidet, og tar aktiv part i familielivet med barna med sin andel våkenetter og bleieskift, selv om det er mamma’n som er hjemme? Hvorfor kan ikke vi som faktisk har réell likestilling i hjemmet få velge fritt? Dere får det til å høres ut som om utearbeidende foreldre ikke greier å involvere seg i sitt eget avkom?

 7. Bjørn

  Hva med studenter? Jeg kan kun ta fedrepermisjon i sommerferien uten å miste et helt skoleår. Om jeg gjør dette vil familien imidlertid gå konkurs, da jeg ikke mottar studielån og stipende i sommermånedene, og derfor er avhengig av å jobbe ekstra. Jeg får ikke overført permisjon til mor, da de rødgrønne åpenbart driter i meg. Ingen gyldig grunn…

 8. Andy

  Greit med fedrepermisjon ,men dette bør være valgfritt. Ikke alle som ønsker å ta den ut, og noen taper økonomisk på å ta den ut. Burde også være enklere å overføre ukene til mor dersom familien ønsker det, blir uglesett dersom man ikke følger regjeringens bestemmelser mtp fordeling. Altfor strenge og rigide regler for å få overført hele eller deler av kvoten til mor dersom man ønsker det.

 9. Nordsjø-enke

  Signerer innlegget over som gjelder foreldre med stor forskjell i inntekt.

  I tillegg vil jeg nevne at for vår del, der far er 2-3-2-4 i nordsjøen og hjemme, så tilbringer han mer tid sammen med våre barn enn de fleste fedrene vi har rundt oss har gjort, selv om de har tatt ut all pappa-permen, likevel fikk vi ikke overføre hans permisjon til meg, slik at vi sammen kunne være hjemme lengre. (jeg har hatt ulønnet permisjon under hans pappa-perm, hele familien har da dratt nytte av at vi har fått denne tiden SAMMEN)
  Det burde være mulig å bruke skjønn. Det er ikke bare drittkjerringer som ikke unner far permisjon, som ønsker å kunne regulere dette..

  Det er også absurd at de fedrene som tar ut pappapermen f eks med 2 dager i uka, ikke selv får velge om de ønsker eller er tilgjengelige for overtid når arbeidsgiver trenger det de tre andre dagene i en ordinær arbeidsuke, uten at han da mister foreldrepenger…

  fleksibelt my ass..

 10. Tilbaketråkk: Forskjell på blågrønt og blåblått | Jonas Stein

 11. Magne: Takk for at du likte bloggen og publiserte den på vg.no. Har skrevet et nytt innlegg som dere kanskje vil synes er interessant: https://jonasliberal.wordpress.com/2013/09/01/forskjell-pa-blagront-og-blablatt/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s