Monthly Archives: mars 2011

Høyres svik mot den liberale rettsstaten

Mandag i denne uken ble Høyre enige med Arbeiderpartiet om å innføre Datalagringsdirektivet. Dette er en skuffende og trist dag for alle liberale krefter som vil ha et sterkere personvern. Datalagringsdirektivet blir vedtatt, og Høyre, sammen med Arbeiderpartiet, er den skyldige part. Datalagringsdirektivet innebærer at alle SMS’er og alle e-poster til alle norske borgere skal lagres av teleselskapene. Dette strider mot grunnleggende rettsstatlige prinsipper om at alle borgere er uskyldige inntil det motsatte er bevist.

Venstres motstand mot Datalagringsdirektivet startet allerede i 2006. Motstanden har vært begrunnet i rettsstatlige grunnverdier, samt borgernes ytringsfrihet og pressens kildevern. En lagring av alle borgeres kommunikasjon bryter med alle disse verdiene. Ingen av de store bekymringene for næringslivet og personvernet er tatt til følge i Høyres utsagn i dag. Det såkalte næringspartiet Høyre svekker konkurranseevnen i IKT-bransjen, og det såkalte personvernspartiet Høyre ser ikke ut til å bry seg om at norske borgeres trafikkdata skal lagres i Romania. Personvernsforslagene deres kunne de fint foreslått uten å røre Datalagringsdirektivet. Dette er bare fasade for å redde ansikt. Det kan virke som hele prosessen har vært et spill for galleriet.

Venstre har nylig levert inn forslag til Stortinget for å forbedre både politiets ressurser og personvernet uten å gå inn for lagring av alle norske borgeres trafikkdata. Det ser nå dårlig ut for å få til en mer fornuftsbasert tilnærming til kriminalitetsbekjempelse. 

Høyre gjør nå et verdivalg og kan ikke lenger kalle seg et liberaltkonservativt parti dersom det sørger for implementering av DLD. Liberal er et hedersord forbeholdt de som faktisk bryr seg om individets frihet. Høyre er alltid velkommen til denne klubben, men dagens beslutning fra Høyre er bare trist og stokk konservativ.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Filed under Personvern