Monthly Archives: september 2010

På tide med næringspolitikk

I løpet av de siste dagene har vi i Tromsø Venstre vært på en del bedriftsbesøk. Det slår meg at for bedriftene som ikke lever i den lille boblen kalt offentlig sektor, så har finanskrisen tært hardt på og det er nødvendig med en næringspolitikk som stimulerer til mer nyskaping og bedre rammevilkår for privat næringsliv. Vi har besøkt tre ganske forskjellige bedrifter i Tromsø, Mack, Invenia og Tromsø Event, som har hver sine utfordringer i hverdagen.

Mack har sine utfordringer med en sukkeravgift som regjeringen kamfluerer som en sosialpolitisk avgift, men i realiteten er en fiskal avgift (for å øke inntektene til statskassen). Hvis avgiften var innordnet for helsepolitiske mål burde man bare skattelagt sukker, ikke alle substituttene (som brukes i lite-brus o.l). I tillegg har vi en alkoholpolitikk som de siste tiårene har bidradd til en fornuftig liberalisering innenfor vin- og spritpolitikk (lavere avgifter og selvbetjente vinmonopol på hvert nes). Det er grunnleggende positivt, men det skaper en utfordring når man i dag har mer liberale bestemmelser for vin enn for øl (bortsett fra at øl kan selges i butikk til kl.20). Vinmonopolet kan reklamere for sine produkter på sine hjemmesider. Vinmonopolet kan arrangere prøvesmaking. Dette kan ikke ølbryggeriene. I tillegg har jeg alltid slitt med å forstå logikken i at man ikke kan kjøpe øl i butikk i Norge så lenge dagligvarebutikken er åpen.

Invenia er det alltid interessant å besøke. Eier og daglig leder Terje Wold er utvilsomt en av de mest spennende personene i Norge å diskutere næringspolitikk med. Det er en grunn til at han er styreleder i Abelia, medlem i Regjeringens strategiske råd for små- og mellomstore bedrifter og vært med NHO å utvikle deres ypperlige næringspolitiske plattform for små- og mellomstore bedrifter. Nå har Invenia utviklet Yoobits med støtte fra investorer og Innovasjon Norge. Konseptet går ut på å sikre enkel og kryptert lagring. Utvilsomt noe som kan bli veldig spennende. Problemet for Invenia er å nå finne risikovillig kapital. De offentlige selskapene som skal gjøre dette Innovasjon Norge og såkornfondene vil ikke ta risikoen og dessverre er det lite risikovillig kapital i Nord-Norge (forøvrig det største strukturelle problemet til landsdelen). Hvis Invenia ikke får nok kapital til den videre markedsføringen risikerer Tromsø å miste ihvertfaller deler av et veldig spennende kunnskapsmiljø og kunnskapsbedrift. Det er synd hvis man som Venstre er opptatt av  å skape et kunnskapssamfunn i Nord-Norge.

Den siste bedriften vi besøkte var Tromsø Event. Et lite kurs- og konferanseselskap som har slått seg opp de siste årene. Jeg ble veldig imponert over gründer, Torill Berg, som kastet seg ut i det private markedet etter å ha hatt en sikker jobb i den offentlige helsevesenet i flere år. For mye papirarbeid, for komplisert skattesystem og risikoen ved flere ansettelser er ting som ofte går igjen når man snakker med småbedrifter. Spesielt tror jeg veldig mange politikere glemmer disse tingene når man lager lover og regler. Det er ikke ond vilje, men man glemmer at 95% av norske bedrifter små og mellomstore bedrifter fordi de ikke tar så stor plass i mediebildet som Statoil, Aker eller John Fredriksen. En del av de tingene som man burde gjort er å få en egen og enklere aksjelov for små og mellomstore bedrifter. I tillegg bør formueskatten fjernes, noe jeg har blogget om tidligere.

Dette var en kort oppsummering, men jeg må innrømme at det var veldig inspirerende å møte de forskjellige bedriftene og dette er noe Tromsø Venstre kommer til å fortsette å gjøre fremover. Vi har som målsetning å besøke minst en bedrift i måneden. Rett og slett fordi det er viktig at vi som politikere ikke bare snakker med folk som vil dele godene, men også møter de som skaper goder som senere kan deles.

Reklame

1 kommentar

Filed under Økonomi, Næringsliv