Offentlig sektor trenger modernisering

Offentlig sektor trenger modernisering

Skal vi sikre morgendagens velferd er Norge helt avhengig av en kraftig modernisering av offentlig sektor. En mer moderne offentlig sektor er et selvstendig mål, men også viktig fordi det bidrar til mindre press på konkurranseutsatt industri og næringsvirksomhet. Venstres landsstyre ber regjeringen om dette arbeidet startes allerede nå.

Den norske velstandsutviklingen de siste ti årene skyldes hovedsakelig en eventyrlig effektivisering i privat sektor. Denne effektiviseringen er imidlertid stoppet opp i offentlig sektor. Etter at den rødgrønne regjeringen tok over i 2005 har det blitt 50 000 flere ansatte i offentlig sektor. Mens Venstre var i regjering fra 2001 til 2005 var det ingen økning. Venstre er grunnleggende i mot regjeringens logikk som kun teller antall ansatte i offentlig sektor som mål for velstandsutviklingen. Venstre vil snu denne logikken og heller måle hva brukerne faktisk får igjen av tjenester for de pengene som brukes. Vi må bort fra gammeldags rødgrønn fagforeningslogikk, til moderne og liberal velferdspolitikk.

Et viktig grep for å gi et bedre tilbud er Venstres kommunereform.  Venstre ønsker en kommunereform der flere offentlige oppgaver blir desentralisert fra staten og fylkeskommunene til kommunene. En slik reform krever etter Venstres syn en ny kommunestruktur. Det nye kommunekartet i Norge vil etter en slik reformprosess ha større kommuner med større ansvar enn dagens, spesielt innen velferdstjenester og helsevesen. Dette vil gi rom for bedre samhandling og tjenester, og forhåpentligvis samfunnsøkonomisk gevinst. Gjennom bedre primærhelsetjenester, kan man unngå kostnadskrevende tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Venstres grunnsyn er at det viktigste er at brukerne får et best mulig tilbud, ikke hvem som driver tilbudet. Derfor er Venstre åpen for konkurranseutsetting som virkemiddel for å gi folk et best mulig tilbud. I tillegg til å finne gode løsninger i hver enkelt kommune for fornuftig bruk av konkurranseutsetting, bør man også på statlig nivå se hva som kan konkurranseutsettes. Venstre foreslår et statlig utvalg som skal gjennomgå alt av statlige og kommunale oppgaver og se hva som kan konkurranseutsettes.

Hovedvekten av statlige tilsyn og direktorater har kommet de siste 15-20 årene. Dette har ofte ført til avpolitisering av vanskelige politiske spørsmål som asylpolitikk, helsepolitikk og ressursforvaltningspolitikk. Ikke bare er dette ineffektiv bruk av offentlige midler, det er også en fare for demokratiet. Venstre vil derfor at antall direktorat og tilsyn reduseres, at antall ansatte reduseres og at hensiktsmessigheten av de ulike direktoratenes oppgaver, reguleringer og kontrollfunksjoner gjennomgås med sikte på å tilbakeføre politiske funksjoner til folkevalgte organer.

Venstre vil:

–          Redusere antall ansatte i offentlig sektor

–          Gjennomføre en kommunereform hvor mer makt flyttes til større og sterkere kommuner

–          At flere offentlige oppgaver konkurranseutsettes

–          At antall statlige tilsyn og direktorater reduseres og at mer makt flyttes til folkevalgte organer

Uttalelse foreslått av Jonas Stein Eilertsen til Venstres landsstyremøte 12-13. juni 2010

3 kommentarer

Filed under Arbeidsliv, Økonomi, Næringsliv

3 responses to “Offentlig sektor trenger modernisering

 1. För en gångs skull tycker jag ungefär som du. Men jag ser några problem för att åstadkomma en effektivisering av offentlig sektor:

  1. Den Norska politiska debatten gör en ekonomisk fråga av absolut allt. Den som satsar mest pengar på skolan för den bästa skolpolitiken. Den som satsar mest pengar på järnvägen för den bästa järnvägspolitiken. Och så vidare. Allt kokas ned till en debatt kring hur mycket man satsar. Däremot diskuteras inte vad man faktiskt får för de satsade pengarna. En sådan debatt anses som ett angrepp på de anställda inom respektive område och är inte Politiskt Korrekt.

  2. Väljare (i hela världen inklusive Norge) ser Offentlig Sektor som ett stort penningsluk. Något man måste ha samtidigt som man ser det som ett axiom att det sköts ineffektivt och att man får lite för pengarna. Det vore mycket mer konstruktivt att vända på debatten och säga: «Vi kan inte acceptera att våra skattepengar hanteras så dåligt».

  3. Det Norska valsystemet gör att lokalisering är viktigare än resultat. Det är viktigare att ha en lokal skola, ett lokalt kommunkontor eller vad det måtte vara än att ha en bra skola eller en bra kommunservice. Lokalt anses automatiskt vara lika med bra. Att diskutera kvalitet är fult. Precis som LO och AP har lyckats göra ordet «modernisering» till ett negativt laddat ord.

 2. For en gangs skyld? Er ikke du ganske enig med meg Claes Thure?

  Forøvrig har du gode poenger om hvilke utfordringer man står overfor for å få modernisert offentlig sektor. Den eneste måten å få det til er at Ap ikke er ved makta. Da må man etter min mening ha konstruktive samtaler mellom alle opposisjonspartiene både lokalt og nasjonalt.

 3. Tilbaketråkk: Er mer skatt løsningen? « Jonas Stein Eilertsen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s