Monthly Archives: februar 2010

Selg Alt Sammen

Nylig ble det klart at regjeringen går inn for å skyte mer kapital inn i det kriserammede flyselskapet SAS. Dermed vil den rødgrønne regjeringen skyte inn 575 millioner av skattebetalernes penger for å beholde statens 14,4 prosents eierskap i SAS. Vi kan ikke ha en situasjon der SAS hvert år kommer til eierne for å be om emisjon for å sikre videre selvstendig drift.

Dette viser rødgrønne næringspolitikk på sitt verste. Venstre har  på Stortinget foreslått at regjeringen istedetfor burde tatt et initiativ overfor de andre nordiske regjeringene med sikte på at SAS kan inngå fusjon eller strategiske allianser med andre selskap slik at statens eierandel heller kan reduseres og at staten på sikt kan selge seg helt ut av selskapet.

Hvorfor skal de skandinaviske regjeringene på død og liv ha majoriteten i SAS? Kanskje det nettopp er det en del av problemet og ikke løsningen på SAS sine økonomiske problemer?

I årene som kommer vil det være nødvendig med store økonomiske kutt for å få den nasjonale økonomien i balanse og komme innenfor handlingsregelen. Da er det viktig å prioritere skattepengene på de viktigste områdene: utdanning, helse og gode rammevilkår for bedriftene. Dette er i hvert fall ikke tiden til å skyte inn mer penger i et kommersielt flyselskap som ikke klarer å drifte med overskudd.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Filed under Næringsliv