10 gode grunner til å velge Venstre fremfor Høyre

Lars Sponheim er også en god grunn til å velge Venstre fremfor Erna og Høyre.

Lars Sponheim er også en god grunn til å velge Venstre fremfor Erna og Høyre.

Det er mange gode grunner til å velge Høyre. I likhet med Venstre er de opptatt av enkeltmenneskets frihet, og vil kjempe for verdiskapning i fremtiden. Men det finnes langt flere grunner til å velge Venstre fremfor Høyre. Her kommer 10 av dem.

1. Høyre vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Det vil absolutt ikke Venstre. Som eneste parti stiller vi ultimatum mot oljevirksomhet i disse områdene, først og fremst fordi miljøpolitikk står høyt på dagsorden hos Venstre, men også fordi tre gode vekstnæringer (fisk, turisme og fornybar energi) er bedre enn én dårlig (petroleum). Områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er dessuten svært sårbare, og huser verdens siste store torskebestand. Venstre vil derfor unngå oljekatastrofer og verne disse områdene.

2. Høyre er motstandere av sprøyterom. Venstre er tilhengere av sprøyterom, og var det første partiet som begynte å kjempe denne kampen. Siden den gang har Norges eneste sprøyterom sørget for trygghet og færre overdoser, samtidig som avstanden mellom brukerne og behandlingsapparatet har blitt mindre slik at mange har kommet inn i et behandlingsløp. Venstre vil åpne sprøyterom også i andre byer, bl.a. Bergen.

3. Høyre vil ikke gjøre regelverket rundt LAR mindre rigid. Dermed må unge heroinavhengige som trenger erstatningsmedisin vente i flere år før de får denne ofte livsnødvendige medisinen. Venstre vil i likhet med Helsedirektoratet fjerne LAR-aldersgrensen og heller innføre helt individuelle vurderinger. Først da får vi et fleksibelt system som yter hjelp til alle som trenger det.

4. Høyre vil ikke hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov. Venstre vil legge ned veto mot direktivet, som uten et slikt veto vil sørge for lagring av data om borgernes elektroniske kommunikasjon (internett, e-post, sms og telefon). Dette er en stor trussel mot personvernet, og vil føre oss inn i noe som vanskelig kan kalles noe annet enn et overvåkingssamfunn.

5. I Høyres program er det ingen tallfestede mål om kutt i CO2-utslipp, verken for kommende stortingsperiode eller lenger inn i fremtiden. Dermed er det umulig å vite hvor ambisiøs Høyres klimapolitikk egentlig er, og ikke minst hvor ambisiøse Høyre vil være dersom de deltar på vinterens klimaforhandlinger i København, som skal stake ut verdens kurs i møte med klimaproblemene. Venstre har som eneste parti programfestet at vi vil oppfylle forpliktelsene etter Kyoto-avtalen innenlands. Dette er viktig for å utvikle ny tekonolgi og fornybar energi her hjemme som senere kan eksporteres til utlandet, samtidig som vi må gå frem med et godt eksempel og få med oss andre land når vi skal forhandle frem ny klimapolitikk internasjonalt.

6. Høyre vil bruke u-hjelp som pressmiddel mot fattige land for å få på plass returneringsavtaler for asylsøkere. For Høyre er det tydeligvis viktigere at u-hjelpen hjelper Høyres asylpolitikk enn at den hjelper menneskene den er ment for. Venstre er motstandere av dette, og vil kombinere u-hjelp med handel for å bekjempe internasjonal fattigdom.

7. Høyre vil bevare nettolønnsordningen for sjømenn. Venstre vil fjerne denne, fordi dette er en ordning som i praksis subsidierer redere (med om lag 2 milliarder). Venstres skattelettelser retter seg mot personer med lave og normale inntekter samt næringslivet.

8. Høyre vil avvilke juryordningen. Venstre er partiet som i sin tid sørget for denne ordningen, som sikrer lekfolks uavhengige vurdering av skyldspørsmålet i straffesaker. Venstre vil derfor beholde juryordningen.

9. Høyre vil samarbeide med FrP i regjering. Dette gjør at det er vanskelig å vite hva slags politikk Høyre vil føre. Blir det ansvarlig og miljøvennlig politikk i samarbeid med Venstre, eller blir det politikk preget av kompromisser med et uansvarlig og høyrepopulistisk fløyparti? Venstre vil verken sitte i eller støtte en regjering med FrP. Les mer om dette i morgen, da vi gir deg 10 gode grunner til å velge Venstre fremfor FrP.

10. Høyre er konservative, Venstre er liberale. Les mer om hva det vil si å være liberal her.

Innlegget er skrevet av Haakon Riekeles, sentralstyremedlem i Unge Venstre

Reklamer

10 kommentarer

Filed under Ideologi

10 responses to “10 gode grunner til å velge Venstre fremfor Høyre

 1. Emilie Schäffer

  Her har bloggeren misforstått: Høyre og Venstre driver da ikke valgkamp mot hverandre! Det er borgerlig side mot sosialistisk side som bør belyses, ikke 2 partier som kan komme til å danne regjering sammen etter valget! Helt unødvendig å fremstille borgerlig side som et regjeringskaos, er nå min mening. Der har Sponheim bidratt nok! Jeg undres i om Venstre i det hele tatt ønsker et regjeringsskifte.

 2. Otto

  Disse 10 punktene gjør meg bare trist.

  Venstre er i ferd med å overgå Jagland sitt 36% ultimatum for å sitte i regjering.

  Punkt 9. Man kan ikke mene alvor med et slikt punkt ? Dette er en gavepakke fra Venstre til de rødgrønne. På denne måten har de rødgrønne helt rett i at det er kaos på høyresiden.

  Skal Venstre vise ansvar, så stiller man ikke slike ultimatum/garantier mot noe, men avventer forhandling. I dette tilfelle er det helt naturlig at politikken i en 4 partis regjering ligger langt mer mot sentrum en det Frp, og nå også Venstre synes og tro. Det kommer til å bli en Statsminister fra Høyre eller Venstre. Ikke fra Frp. Selvfølgelig p.g.a. at Frp er på ytterste høyre fløy og må søke all støtte mot sentrum. Dette går mer og mer opp for Siv, som før valgkampen gikk veldig høyt ut om at hun skulle bli statsminister av demokratiske grunner. Men det handler om balanse, og da faller hun ut.

  De rødgrønne, LO og en rødgrønn presse har fokusert på Jens og Siv som de to statsministerkandidatene. Dette har vært en bevist strategi. For da kan regjeringen skyte på Frp sin politikk og deres i noen saker noe kontroversielle valgløfter som eneste alternativ til den sittende regjering.

  På denne måten ville dagens regjering unngå fokus på egne saker som de har feilet på. Og for ikke å glemme alle tabbene som har vært de siste 4 årene.

  Frp har gått rett i garnet, og det samme har Venstre.

  Høyre viser seg som det ansvarlige partiet som forsikrer velgerne om at partiene på høyresiden skylder velgerne å klare å bli enig om en plattform som de kan styre etter. I denne plattformen skal selvfølgelig også Venstre ha sine viktigste saker med.

  Men hvorfor garanerer man for at det blir ikke aktuelt uansett ??? Jeg klarer ikke å finne motivet, eller lese strategien i dette, for dette ligner unektelig på det håpløse ultimatumet som Jagland stilte i valget på 90 tallet.

  Venstre stiller nå flere ultimater for å sitte i regjering, m.a.o. så mener Venstre at de enkelt og greit ikke ønsker makt og innflytelse for å få sine velgeres ønsker gjennom ??

  Jeg har alltid sagt til velgere at de må stemme Venstre om de er usikker, så har jeg ramset opp en del av verdipunktene til Venstre, samt at de er et sentrumsparti.

  Slik Venstre legger opp til i denne valgkampen kan jeg ikke se noe annet en at partiet på en noe arrogant måte forsøker å stille utlimatumer og garantier før de setter seg forhandlingsbordet og krever at deres saker skal ha større betydning en ca 93 – 94 % av de øvrige velgerne i Norge.

  Dette er en svært dårlig måte å bygge bro mellom ulike synspunktet, og det er et svært dårlig signal for Venstres rolle med fremtidens utfordringer. Fremtiden krever samarbeid på kryss og tvers mellom partier/blokker/de offentlige/ de private m.m. Da må man stille med like åpne utgangspunkt for å nå frem til et resultat til beste for alle.

  Her har Venstre totalt bommet i denne valgkampen.

  Jeg håper at Venstre bruker tiden frem til valget med å legge seg flat, og fjerne alle garantier og ulitmatumer, men si at en stemme til Venstre skal sikre et sterkt sentrum i en borgerlig regjering. At Venstre skal delta med åpent sinn i regjeringsforhandlinger etter valget dersom det blir borgerlig flertall ( eller for høyresiden for dem som mener at Frp ikke er borgerlig ).

  Da kan gjerne fortsette å råde velgere til å stemme Venstre også i fremtiden.

 3. @Emilie og Otto: Venstre driver absolutt ikke en valgkamp mot Høyre. Dette innlegget er ment for å vise forksjellene mellom Høyre og Venstre.

  Her er 10 gode grunner til å velge fremfor hvert enkelt av de rødgrønne partiene:

  https://jonasliberal.wordpress.com/2009/08/19/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-sp/

  https://jonasliberal.wordpress.com/2009/08/18/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-ap/

  https://jonasliberal.wordpress.com/2009/08/17/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-sv/

  God lesning!

 4. Otto

  Men mitt innlegg går ikke på at jeg mener at Venstre driver valgkamp mot Høyre.

  Mitt innlegg går på at Venstre har gjort seg selv og høyresiden en kjempe bjørnetjeneste ved sine ulitmatumer og garantier mot blokkeringer av enkelte på høyresiden.

  Man oppnår ikke noe om man tar et slikt standpunkt.

  Man bidrar bare til at de rødgrønne,LO og den rødgrønne pressen får enda mer å snakke om mht. kaos på høyresiden.

  Venstre og Frp må begge gjøre endringer i sin måte å utelukke eller stille ultimatumer foran valget om det skal være mulig å få en ny regjering. Det fortjener alle velgere på høyresiden.

  Om man er uenig med andres program, ja så setter man seg ned og forhandler for å bli enig.

  Man stiller ikke ulitmatumer eller garantier i Jagland stil om man faktisk har som hensikt å få utrettet noe, og det i et samarbeid som kan få resultat med et solid flertall.

 5. Otto

  Jeg mener at Venstre driver et høyt politisk spill som kun gangner de rødgrønnes kamp for fornyet tillit.

  Alle vet Venstres standpunkt i miljøspørsmål og oljeutvinning i Lofoten.
  Venstre trenger ikke stille ultimatum i disse spørsmålene. Men sørge for at man har en plattform som ivaretar disse standpunktene på en god måte.

  Man trenger ikke fjerne seg fra regjeringsmulighetene når saken uansett må utredes og sikkerheten må være så høy før noen partier tillater at det blir satt igang noen borring uansett. Dette er opplagt. Også Høyre vil være en garantist for at Lofoten ikke skal ha et risikoprosjekt gående.

  Men det verste er så alikevel Venstres garanti for at de ikke vil sitte i en regjering hvor Frp også deltar. Hva er meningen med et slikt utspill ???

  Det er vel plattformen man skal jobbe fra, og sammensetningen i en regjering som avgjør om Venstre vil ha Frp med i en regjering. Eks. om Venstre hadde statsministeren, og Frp hadde 25- 35 % av statsrådene, var det da umulig for Venstre å delta ???? Tar da forbehold om at Venstre hadde fått gjennomslag for mange av sine saker i plattformen.

  Håper du kan si noe mer om hvorfor Venstre går til slike drastiske skritt som å utstede slike garantier. Jeg forstår det nemlig ikke.

 6. Mina påpekanden från «Svorsk» utgångspunkt.

  1. Något måste man leva på här i Norge när nuvarande oljeutvinning tar slut. Något som en del debattörer menar kommer att ske mycket snabbare än vad man vill acceptera.

  2. Håller här på Venstre. Men jag vill i förlängningen gå längre och genomföra avkriminalisering ungefär som i Nederland.

  3. Kan ej frågan. Ingen ståndpunkt

  4. Det hedrar Venstre att man har insett att själva yttrandefriheten är i fara i Västvärlden. Något som enbart det Svenska Piratpartiet förstår på den sidan gränsen.

  5. V är lite mer ambitiösa än H. Men grundproblemet är att man har fel fokus. Skall man göra något som verkligen märks kräv omfattande förändringar av hela samhället. Något som inte några Norska partier är beredda att genomföra. Därför att då blir de inte valda.

  6. U-hjälpen i nuvarande form ifrågasätts av fler och fler. Speciellt internationellt. Jag vill inte minska beloppen däremot vill jag att man förändrar systemet. Stöder inget av partierna.

  7. Här håller jag på H. Skall man förändra nettolönen måste man i konsekvensens namn försämra villkoren för alla andra som arbetar utomlands i Norska företag eller hos Norska staten.

  8. Ingen aning.

  9. Venstre vill inte avslöja vilket ställningstagande man gör om planen med en regering V – KrF – H faller. Men uttalanden från herr Sponheim antyder att man i så fall stödjer en AP-regering i en eller annan form. Eller försöker själva bli del av en sådan regering. Den som önskar regeringsskifte kan inte rösta på Venstre i just detta val. Även om man till 100% sympatiserar med partiets politik i övrigt.

  10. Konservativ eller Liberal är numera så vida begrepp att det hela enbart blir en ordlek utan mening. FrP är lika mycket liberaler som V till exempel.

  11. Du undviker hela tiden att offentliggöra vilken åsikt som Venstre har i frågan om Israel – Palestina. Är Venstre i likhet med flertalet av alla andra liberaler i det närmaste fanatiska Israelvänner eller är ni kritiska?

 7. @Claes. Har svart deg på Israel-spørsmålet på en tidligere post. Venstre er langtifra Israel-venn og ønsker en balansert holdning i spørsmålet. Venstre var det eneste opposisjonspartiet som støttet regjeringens politikk ovenfor Hamas og viktigheten av dialog.

 8. Otto

  Jonas.

  Hvorfor gir du ikke noe svar på garantien som Venstre har gitt mot Frp ?

  I forhold til at jeg mener det kan sidestilles med Jagland sitt 36 % ultimatum.

  Er du uenig i Venstres strategi her du også ?

 9. @Otto Tror det er viktig å erkjenne at spørsmålet rundt Frp handler først og fremst om den politiske avstanden mellom Venstre og Frp. På innvandring, miljø, kultur, syn på det flerkulturelle Norge, ansvarlig pengebruk er partiene motpoler i norsk politikk.

  Skal man være i regjering må man være såpass enig at man kan stå for den politikken som de forksjellige statsrådene fremmer. Derfor kan Venstre ikke sitte i regjering med hverken SV, Ap eller Frp fordi det er for stor politisk forskjell.

  Når det er sagt så er det flere saker (skole og næring f.eks.) hvor Venstre og Frp er enig og en ny borgerlig regjering kan samarbeide godt med Frp i disse sakene.

  Hvis Frp skal i regjering må de (+eventuelt Høyre) få 50% oppslutning for den politikken de ønsker å gjennomføre. Venstres velgere og politikere ønsker på mange områder å føre en annen politikk enn det Frp står for. Da må man også ha respekt for de politiske forskjellene.

  Håper det gav deg et godt svar!

 10. Men Jonas. Det du skriver om V+FrP är gott och väl. Det är en ärlig sak att Venstre går till val på en regering med V+KrF+H. En regering som skall sitta med stöd av FrP.

  Men vi har ett litet problem. Väljarna kan rösta på annat sätt. Och det är goda möjligheter till att Venstre hamnar i en valsituation mellan att godkänna en regering med FrP eller att godkänna en regering med AP. Det vill säga ett val mellan pest och kolera för Venstre.

  Och alla Sponheims uttalanden antyder att han i så fall väljer en AP-regering i en eller annan form. Eller kanske själv försöker att få bli med i en sådan. Detta betyder att i just detta val med de förutsättningar som råder just nu är det en allvarlig risk att en röst på Venstre i andra hand blir en röst på AP.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s