10 gode grunner til å velge Venstre fremfor Frp

Lars Sponheim er leder i Venstre og er fan av Obama, mens Frp er de eneste som savner George W. Bush...

Lars Sponheim er leder i Venstre og er fan av Obama, mens Frp er de eneste som savner George W. Bush...

Det er noen gode grunner til å velge FrP. I likhet med Venstre er de opptatt av enkeltmenneskets frihet, og de har ganske god politikk på rusbehandling – en veldig viktig sak. Men det finnes langt flere grunner til å velge Venstre fremfor FrP. Her kommer 10 av dem.

1. FrP tror ikke på klimaendringene. Derfor er klima- og miljøpolitikken deres et kapittel for seg selv – i negativ forstand. Venstre tror på både forskere og føre-var-prinsippet, og vil gjøre alt vi kan for å hindre at verdens økosystem ødelegges, noe som vil gå hardest utover verdens fattigste land. Det skulle bare mangle.

2. FrP vil bryte handlingsregelen for offentlig pengebruk. De vil kombinere enorme skattelettelser med enorme offentlige utgifter. Pengene skal de få fra oljeinntektene. Dette er ikke bare misvisende – ettersom FrP aldri får stortingsflertall for en slik finanspolitikk, og dermed baserer løftene sine på penger som aldri vil være der – men det er også dumt i seg selv. Venstre vil føre en sunn økonomisk styring som ikke skaper inflasjon og høy rente, samtidig som oljepengene investeres rundt omkring i verden til glede for oss (gjennom høyere inntekter), andre land (gjennom oljefondets investeringer) og fremtidige generasjoner (gjennom oppsparte midler).

3. FrP har en inhuman og folkerettsstridlig innvandrings- og asylpolitikk. Blant annet vil de stenge ute 90 % av alle asylsøkere – helt uforbeholdent. De glemmer med dette at det å søke og få innvilget asyl ved behov er en menneskerett. Hvor mange søkere vi tar inn beror på hva som skjer rundt omkring i verden. Det er derfor inkonsekvent av FrP å f.eks. ville stenge ute Irakere – som utgjør den største andelen av asylsøkere til Norge – rett etter at de har støttet en invasjon av dette landet. Vi ser daglig hvordan forholdene er, ikke bare i Irak, men også i Kongo, Sudan, Somailia, Afghanistan, Pakistan m.m. Venstre vil derfor føre en asylpolitikk som er i tråd med menneskerettighetene – og som sørger for at alle som trenger det sikres en nødhavn. Samtidig vil Venstre sende ut grunnløse søkere raskere enn i dag. Derfor må vi styrke utlendingsmyndighetene.

4. FrP har en retorikk overfor ”grupper” i samfunnet som hemmer integreringen noe voldsomt. De spiller på fremmedfrykt, og skaper desto mer av dette, noe som i seg selv setter integreringen flere år tilbake i tid. Venstre tror på god stemning for en god integrering, og ser derfor alltid enkeltmennesker og aldri grupper.

5. FrP vil fjerne store deler av dagens kulturstøtte. Venstre mener at kultur er et område som ikke bare kan styres av markedet. Derfor vil Venstre øke kulturstøtten, og spre både penger og makt både geografisk og i forhold til de enkelte kulturformer og –uttrykk. Kultur er den fremste formen for desentralisering, og beriker mange mennesker hver eneste dag. Ettersom alle mennesker er forskjellige, trenger vi et mangfoldig kulturliv – altså mer enn markedet og ”main stream”-kultur kan sørge for.

6. FrP er mot bompengefinansiering. Venstre mener bompenger er bra, fordi det da er brukerne av veiene som betaler, og ikke bare staten (i realiteten alle skattebetalere, enten de bruker veiene eller ikke). Det skal også sies at Venstre vil gjøre det dyrere å forurense samtidig som det skal bli mer lønnsomt og lettvint å velge miljøvennlig. Det skulle bare mangle på veien til et miljøvennlig samfunn, der alle skal kunne velge miljø uten at hverdagen blir dyr eller kronglete.

7. FrP vil reversere den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Venstre mener det er helt grunnleggende at alle har de samme rettighetene, uansett kjønn, seksuell legning, religion, hudfarge etc.

8. FrP vil drastisk kutte pressestøtten. Venstre mener det er viktig for borgerne, distriktene og demokratiet at vi har mange gode aviser og andre medier i informasjonssamfunnet anno 2009.

9. FrP er petropopulister. De har – som en av mange likheter med AP – aldri sett et havområde hvor de ikke vil bore etter olje. Venstre vil isteden føre en sunn oljeøkonomi og skape næringer som gradvis vil gjøre oss mindre avhengig av oljen (som vil ta slutt før eller siden). Men dette handler likevel mest om miljøpolitikk (se punkt 1). Venstre vil derfor verne store områder til havs, bl.a. områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, hvor FrP vil pumpe opp enda mer skitten olje. Å sende Siv Jensen til klimaforhandlingene i København vil være som å sende Jan Thomas som kommandosoldat til Afghanistan.

10. FrP er høyrepopulister. Venstre er liberale. Les mer om hva det vil si å være liberal her.

Innlegget er skrevet av Fabian Woxholth, sentralstyremedlem i Unge Venstre og publisert på http://www.tredjevei.no

Reklamer

8 kommentarer

Filed under Ideologi

8 responses to “10 gode grunner til å velge Venstre fremfor Frp

 1. Venstre.FrP?

  Takk, nå vet jeg hvorfor jeg ikke skal stemme venstre, til tross for at jeg er liberal!

 2. «Lars Sponheim er leder i Venstre og er fan av Obama, mens Frp er de eneste som savner George W. Bush…»

  Jeg tror heller jeg ville plassert FrP i nærheten av Demokratene i USA, mens resten av norske partier representerer det man der avfeier som sosialisme. Mye av FrP’s politikk også. Se f.eks. på helsereformdebatten som går der nå. FrP’s helsepolitikk ville blitt sett på som ganske ekstrem – i retning venstre.

  Men uansett er det feil å lete etter paraleller mellom norske og amerikanske partier. Vi har forskjellig høyre-venstre-akse, og svært forskjellige omstendigheter. F.eks. er det ingen norske partier som noensinne har måttet forholde seg til at Norge har reell militær makt.

 3. Øystein Jahren

  Har dere 10 gode grunner for at man skal velge venstre framfor de andre partiene også? For dere mener vel at dere er best, håper jeg? 🙂

 4. @Øystein: Har lagt ut alle på bloggen min. Vi har 10 gode grunner for Venstre vs. alle andre partier.

  @Bjørn: Frp ligger nok på republikanske side. Høyre et sted i melllom. Venstre ligger i sentrum-venstre av demokratene. Resten av gjengen er sosialister;)

 5. Nej Jonas, nu är du inte lika skarp i pennan som du har varit hittills.

  1. Det är långt fler än FrP som inte är övertygade om den Politiskt Korrekta synen på klimatfrågan. Men å andra sidan gör varje åtgärd en förbättring på miljön rent generellt även utan katastrofteorier. Problemet för Norge är att man ligger så långt efter omvärlden att inte några partier kan föreslå de åtgärder som faktiskt borde genomföras. Därför att det blir så dyrt att man aldrig blir omvalda efter något sådant. Men inte något blir bättre av att man stänger ute 1/3 av väljarna av rent principiella skäl.

  2. FrP säger vad de skall göra om de får 51%. V säger vad de skall göra i samma situation. Men inte något av partierna kommer att få egen majoritet. Alltså blir framtida finanspolitik en kompromiss. Och för övrigt är handlingsregeln bruten sedan länge.

  3. Skillnaden mellan FrP och V består mer i ord än handling. Därför att inte något av partierna kan genomföra sin politik. Det grundläggande problemet ligger inte i antalet flyktingar utan i hur de behandlas när de först är här.

  4. Som invandrare sedan över 20 år måste jag göra dig besviken. Den Norska folksjälen innebär en inbiten misstänksamhet mot främlingar. Oavsett om de kommer från Långtbortistan, USA eller Sverige. Det kan inte ändras genom politiska beslut eller flotta uttalanden.

  5. Kultur kan vara så mycket. Med ett oändligt behov av «friska» pengar. Jag tror ärligt talat inte att det gör någon större skillnad vem som sitter vid makten. Det kan man om inte annat se på de kommuner där FrP faktiskt har makten.

  6. Hela debatten om bompengar döljer en mycket viktigare debatt. Hur kan det komma sig att Norge ligger så långt efter resten av Europa när det gäller samfärdsel.

  7. Klockren poäng till Venstre

  8. Här vet jag inte riktigt vad jag skall tycka. Å ena sidan vill jag läsa många tidningar. Å andra sidan blir fler och fler tidningar allt sämre och sämre. Till exempel våra två lokaltidningar. Snart kommer vi till en gräns när det inte längre är meningsfullt att hålla dem vid liv.

  9. Venstre avstår från att svara på frågan om vad man skall tjäna pengar på i Norge om 10-20-.30-40 år. Industrin är i det närmaste «non existant». Turismen bromsas genom allehanda regler. Kvar är fisket. Men 5-6 millioner människor kan inte leva bara på fiske.

  10. Både FrP och V är liberala partier. Allt annat är en förfalskning av begreppen. Men uttrycket liberal kan innehålla så mycket att det kan vara stor skillnad mellan just liberala partier.

  11. Detta är en punkt som du undviker att ta upp. Men de liberala partierna i Europa är till stor del staten Israels mest aktiva försvarsadvokater. Och här i Norge är FrP Israels främsta företrädare. Men var står Venstre? Följer ni resten av liberalismen eller är ni kritiska till det som staten Israel håller på att utvecklas till. Det är en ting som väljarna borde få ett förnuftigt svar på.

 6. Claes: Poenget med innleggene er å sammenligne hva partiene mener om de fikk 51%. Jeg vet nok at resultatene gjennom forhandlinger osv. ville gitt andre resultater.

  Frp er ikke et liberalt parti. De er ikke med i Liberal International eller ELDR. Det er Venstre i Norge, Folkpartiet og Centern i Sverige og Radikale Venstre og Venstre i Danmark.

  Venstre mener at fremtiden i Norge ligger i å satse på kunnskap. Når SSB lager statistikk over den norske nasjonalformuen utgjør oljen bare 8%, infrastruktur 7% og kapitalen 5%. Kunnskap og menneskelige ressurser 80%. Det er derfor det er så trist at den rødgrønne regjeringen ikke satser på kunnskap i skolen og forskning og gjør det vansekligere for nye bedrifter.

  11. Det er nok et viktig skille mellom Venstre og Frp. Venstre var det eneste opposisjonspartiet som støttet regjeringen med forsøk på å gå i dialog med Hamas og Venstre har på det sterkeste fordømt bombingen i Gaza i vinter. Bl.a. holdt Abid Raja appell på markeringen mot Gaza-bombingen i Oslo. Venstre ønsker en balansert Midtøsten-politikk med målsetning om å skape fred. Det gjør ikke ukritisk hylling til Israel eller ekstreme palestinere.

 7. «Frp ligger nok på republikanske side. Høyre et sted i melllom. Venstre ligger i sentrum-venstre av demokratene. Resten av gjengen er sosialister;)»

  Nei. Muligens i utenrikspolitiske spørsmål, men ikke ellers. La oss ta helsepolitikk som eksempel. FrP ønsker et offentlig ansvar for helsevesenet, uten noen som helst bruk av privat helseforsikring. Dette er så radikalt etter amerikanske forhold at det ikke engang er oppe til vurdering i helsereformdebatten som pågår nå.

  Jeg tviler ikke på at Venstre på noen enkeltsaker har ting til felles med amerikanske demokrater, men det meste dere står på ville i beste fall høre hjemme i ytterfløyen. «Sosialisme».

  Muligens hvis vi utelukker _alle_ økonomiske aspekter, så er det likheter i verdensbildene. Men det blir ganske meningsløst.

 8. Richardt

  Hvorfor i svarte skal vi velge venstre, når de vil ha MER bompenger? Vi betaler veiavgift. Veiavgift skal gå til å fikse vei osv, og de har jo masse penger allerede, men gjør de noe med veiene? NEI.

  Jeg har allerede stemt frp, fordi jeg er lei innvandringen, og bompenger. Jeg skal snart ut i arbeidslivet. Da lurer du kanskje på hvorfor jeg ikke stemte AP? Vel, for fire år siden satt jeg med mamma og ville stemme AP, men jeg kunne ikke stemme. Fire år har gått, og de har ikke gjort en DRITT bra for samfunnet.

  Håper dette blir fire nye år med fryd, og ikke et nytt helvete.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s