Sverige styrer EU og Norge sitter på gangen

CB015978I dag tar Sverige over formannskapet i EU og skal styre EU-prosjektet det neste halve året. Utenforlandet Norge sitter på gangen, mens våre gode naboer styrer sjabba. Det er store utfordringer for vår verdensdel som Fredrik Reinfeldt & co skal forsøke å løse. Men den svenske statsminister sier at det er viktig at EU gjør en innsats for å løse finanskrisen, men jobb nummer 1 er å skifte retning for å løse klimakrisen.

Det er tragisk at Norge sitter på utsiden og fomler med å handle ift klimakrisen. Utslippene har bare økt med den rødgrønne regjeringen og hadde det ikke vært for EU-krav, ville det sett tragisk ut. Fornybardirektivet til EU har satt en helt ny standard for utbyggning av fornybar energi. EUs habitatdirektiv vil bety enormt for beskyttelse av norsk natur. I dag kommer god nyheten om at EU kutter mobilprisene i utlandet (dessverre gjelder det ikke for utenfor-landet Norge).

Det er flott at svenskene nå vil gjøre enda et overnasjonalt løft på vår tids største problem, klimatrusselen. Det er imidlertid tragisk at Norge sitter på sidelinjen og motvillig blir dradd med på EUs fremtidsrettede klimapolitikk.

Reklamer

4 kommentarer

Filed under EU, Klima

4 responses to “Sverige styrer EU og Norge sitter på gangen

 1. Dennis

  Styrer og styrer… Hvis det er én ting vi kan si vi har lært av EUs historie, så er det at ingen har noe å si… Eu er fint på papiret, men i praksis virker det ikke… akkurat som kommunismen.

 2. -O.

  Er vel det som er et demokrati – ingen vet hvem som styrer det, men alle vet i hvert fall at man selv ikke har noe ansvar for alt som går galt her i verden!

 3. magne

  måtte norge for evig tid stå uten medlemskap i penge og resurssluket eu

 4. veggavisen

  A. Om Statsformen og Religionen.
  § 1.Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.
  Beslutn. 18 nov 1905 jfr. beslutn. 7 juni 1905.

  8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.
  § 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

  § 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.
  En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.
  Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550.
  Bemerk:
  § 1. selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt
  § 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s