Monthly Archives: juli 2009

EU og personvern

Big BrotherVenstre er enige med Rødts stortingskandidat Jens Ingvald Olsen om at Norge burde bruke reservasjonsretten mot EUs datalagringsdirektiv. Det er en dyp krenkelse av enkeltmenneskets personvern at teleselskaper skal overvåke og lagre all informasjon om hvem du sender SMSer til, når og hvem du mottar telefonsamtaler fra ,og all din e-posttrafikk.

Mens der Venstre er et liberalt parti grunnleggende opptatt av enkeltmenneskets frihet, er Rødt et kommunistisk parti. Vi kjemper for enkeltmenneskets frihet, ikke bare for eller mot EU. Der Olsen sammen med sosialistene i SV og Sp kun er opptatt av å være mot alt som kommer fra EU, vil Venstre ha mer samarbeid med vår viktigste handelspartner. Med fri bevegelse over landegrensene øker også forståelse, toleranse og mangfold. ”De fire friheter” som EUs økonomiske samarbeid bygger på, er på denne måten et viktig fundament for fred og demokrati. Men Venstre mener også at EU driver med for mye detaljregulering på områder som burde vært bestemt lokalt.

EØS-avtalen har tjent våre økonomiske interesser på en utmerket måte. Det gir våre eksportbedrifter fri tilgang til det felles europeiske markedet og har vært en av nøklene til den formidable økonomiske veksten Norge har opplevd de siste 15 årene. Norge har aldri brukt reservasjonsretten mot et eneste EU-direktiv, fordi det vil gi EU rett til motsvar og en betydelig svekkelse av EØS-avtalen. Nå er ikke sosialistene spesielt bekymret for hverken småbedrifter eller eksportrettet næringsliv. For et liberalt parti som Venstre, er det selvsagt helt motsatt. Vi har et glødende engasjement for de som skaper bedrifter og verdier.

Å bruke reservasjonsretten er derfor et meget dramatisk virkemiddel. Men datalagringsdirektivets inngående krenkelser av enkeltmennesker er totalt uakseptabelt for et hvert liberalt parti. Derfor stemte selvfølgelig også Venstres liberale søsterpartier i Europaparlamentet mot dette direktivet (Venstre samarbeider med partiene som organiseres i ALDE (Alliance of Liberal and Democratic Reform Partie) i Europaparlamentet). På samme måte som det gjøres vedtak i Stortinget som man er mot, vedtas det politikk i Europaparlamentet som jeg som liberaler er i mot. I dette tilfellet var det sosialdemokratene og kristendemokratene som gav flertall for direktivet.

Unge Venstre vedtok allerede i 2006 en uttalelse mot dette direktivet da det ble behandlet og utformet i Europaparlamentet. Det gjorde også Venstres landsstyre samme år. Det er typisk at EU-motstanderne i Rødt, SV og Sp ikke bryr seg noe om debattene om hvordan Europas fremtid formes og navlebeskuende kun ser etter hvordan de kan score nasjonale politiske poeng med sin motstand mot alt som kommer fra EU-systemet.

Norge mottar flere tusen lover og forordringer fra EU. De aller, aller fleste er meget god lovgivning og bidrar til en bedre hverdag for nordmenn og norske bedrifter, men EUs datalagringsdirektiv er unntaket som bekrefter regelen. Venstre håper at flere partier blir med å danne et flertall på Stortinget for å bruke reservasjonsretten mot dette direktivet. Det vil også bli interessant å se hvilke eventuelle motsvar Norge  vil møte fra EU om vi gjør det. Det kan ha alvorlige konsekvenser for EØS-avtalen og vil kanskje hive Norge ut i en ny debatt om vår tilknyttingsform til EU. Noe som jeg og de rundt en million velgerne som ikke hadde mulighet til å stemme i 1994 helt sikkert vil sette pris på.

Reklame

2 kommentarer

Filed under EU, Personvern

John Cleese reklame for et liberalt sentrumsparti

Denne knallgode John Cleese-reklamen fra 1987 handler om britisk politikk og kampen mot esktreme krefter på begge sider av politikken. Men den er også relevant for norsk politikk. Det finnes en tredje vei i norsk politikk, som hverken er rød eller blå. Norges liberale sentrumsparti er selvfølgelig Venstre.

3 kommentarer

Filed under Unge Venstre, Venstre

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

dataPersonvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik regjeringen har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Følgende støtter saken og har samme eller et lignende innlegg på sin blogg:

http://michelsen.blogs.com/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, 2.kandidat Hordaland Venstre
http://diablo.sprayblogg.no/ Mads Munthe-Kaas, Bergen Venstre
http://carlchristian.net/ Carl Christian Grøndahl, Bergen Venstre
http://voxpopulinor.blogspot.com/ Vox Populi; Blogger Knut Johannessen
http://www.virrvarr.net/ Virrvarr; Blogger Ida Jackson
http://www.liberaleren.no/ Per Aage Pleym Christensen, Liberaleren
http://snever.net/ Even Sandvold Roland, evensr/#drittunge
http://torsteindahle.no/ Torstein Dahle, Partileder Rødt
http://www.teknonytt.com/
http://boye.blogg.no/ Boye Bjerkholt, Leder Skedsmo Venstre
http://runar.typepad.com/ Runar Mæland, ungdomskandidat Hordaland Venstre
https://jonasliberal.wordpress.com/ Jonas Eilertsen, 1. nestleder Unge Venstre
http://tanketom.net/ Andreas H. Opsvik
http://www.polecon.no/ Jon Lien, master på Politisk Økonomi
http://sveino.blogspot.com/ Svein Ølnes, It-forsker
http://stianlud.blogspot.com/ Stian Skår Ludvigsen, Statistiker – valgprognose

18 kommentarer

Filed under EU, Personvern

Gi to øl til Venstre

venstre_logo_storDenne valgkampen kan fort bli den dyreste noensinne. De rødgrønne får flere titalls millioner fra fagforeninger og LO. Frp har fått Spray Spetalen & co til å punge ut under mottoet: «Få opp lommeboka, feiginger».

Det er helt greit at politiske partier mottar støtte fra særinteresser, men velgerne bør være klar over at dette fører til bindinger og mer makt til særinteresser fremfor hva som er godt for samfunnet. De rødgrønne har kvittert ut ovenfor fagforeningene ved å gi fullt fagforeningsfradrag (noen hundre millioner) og Frp-milliardærene støtter Frp fordi det tjener deres særinteresser (fjerne formueskatten raskeste mulig), ikke fordi det er bra for samfunnet.

Jeg er stolt over at Venstre er uavhengig av særinteresser. De som gir støtte til Venstre gjør det fordi de mener at samfunn med mer frihet til den enkelte er det beste samfunnet å leve i. De ønsker at politikerne skal handle ift klimakrisen, satse på mer kunnskap og forskning og reformere velferdssamfunnet.

Politikken er selvsagt viktigst i en valkamp, men uten penger blir det langt vanskeligere å nå ut med budskapet gjennom reklame/brosjyrer/flyers o.l. Hadde vi i Troms Venstre klart å samle inn 100.000 kroner ville det hjelpt enormt mye, så derfor denne frimodige oppfordringen.

Støtt det enaste partiet uten bånd til spesielle særinteresser med 100 kroner (to øl)! Bruk denne linken eller Troms Venstres kontonummer 4776 15 66039 (merk «valkampbidrag»). Hvis du vil bidra på flere måter, kan du lese om det her.

1 kommentar

Filed under Venstre

Takk for flotte år i Unge Venstre

jonasbursdagKjære gode venner i Unge Venstre

Etter mye tenking frem og tilbake, har jeg i dag informert lederen i valgkomitéen om at jeg ikke ønsker noen sentrale tillitsverv i Unge Venstre etter høstens landsmøte. Jeg har derfor lyst til å takke for meg og mine 4 år med sentralt arbeid i UV. Jeg har vært direktevalgt landsstyremedlem, sentralstyremedlem, generalsekretær og nå 1.nestleder.

Det har vært en utrolig flott tid, men all good thing’s must come to an end. For min egen del har det blitt slitsomt i lengen å reise så mye mellom Tromsø og Oslo. Jeg har også vært med på å få gjennomført mye spennende politikk i Tromsø, og jeg gleder meg vanvittig til å jobbe med utformingen av landets desidert beste miljø- og samferdselspolitikk. Vi har fylt opp verktøyskapet (gjennom vegprising) og står nå startgropen for å gjøre Tromsø til et utstillingsvindu for nye gang- og sykkelveier, ny og billigere kollektivtrafikk.

Jeg har lenge følt på dette dilemmaet mellom Tromsø og jobbe for UV sentralt. Før hellet jeg kanskje 55% mot å jobbe for UV sentralt, men de siste månedene har fått prosentene til å bikke andre vei. Jeg har fått gjennomført starten på tidenes samferdselsreform og det er interessant å jobbe med utviklingen av en by som jeg er utrolig glad i.

Det er mye som jeg i samarbeid med andre gode folk i UV er stolt over å ha fått til. Men her er noen av mine høydepunkt i UV:

UV-skolen trinn 3&4 Vi fikk UV-skolen trinn 3 opp igjen på beinene og har nå nettopp arrangert UV-skolen trinn 4 for andre gang. Tilbakemeldingene er veldig positive og det er viktig for å skolere medlemmene våre.

Venstres stortingsvalgprogramkomité Jeg er ufattelig glad for tilliten om å være UVs representant i stortingsvalgprogramkomité. Jeg lærte vanvittig mye av de andre medlemmene og våre diskusjoner. Men jeg følte også at jeg gjorde mye og fikk gjennomslag for mye UV-politikk. Jeg er spesielt stolt over å ha skrevet mesteparten av et eget kapittel om informasjonssamfunnet og kapitlet om individ og stat.

Unge Venstres program Det ble mye debatt rundt utkastet, men spesielt i samarbeid med Anne Solsvik fikk vi konsolidert UV på en veldig god og klar liberal linje.

Ryddejobb som generalsekretær Var tre måneder generalsekretær og jobbet dag og natt for å rydde opp i underskuddsøkonomien. Sammen med Morten Hagen og andre klarte vi å berge UVs økonomi. Jeg lå nesten langflat den jula og gleder meg til å starte sommerferien for å bli helt restituert.

Landsmøter i Venstre Både 2008 og 2009 landsmøtene var veldig morsomme. Hadde skrevet utkastet til uttalelse om friere innvandring som ble vedtatt i 2008 og om digitale borgerrettigheter i 2009. Selv om 2009 var et litt skuffende siden Venstre endte opp med hei til EU, istedetfor Ja til EU, var det morsomt å vinne debatten mot nestleder i transportkomitéen på Stortinget, Borghild Tenden, om påbud om miljøvennlig teknologi i alle nye biler fra 2015.

Reise i UV-land Mange flotte reiser til lokallag og fått sett masse av landet, og litt av utlandet. Det var gøy for en gangs skyld og få besøk av Sveinung, Fabian og Haakon i påska, mens vi skrev en knaillgod debattperm, som vil bidra til at Unge Venstre gjør et strålende skolevalg.

Tilslutt har jeg lyst til å takke mange av de gode menneskene og gode vennene som jeg har fått gjennom å arbeide i Unge Venstre. Jeg gleder meg til å se mange av dere igjen på sommerleir og dette vil ikke være det siste dere ser av meg. Jeg har tenkt å jobbe masse med politikk fremover i Venstre og prøve å gjøre mitt bidra til at Norge blir litt mer liberalt!

Lykke til Anne & co med et utrolig viktig arbeid for et mer liberalt Norge!

Jonas

8 kommentarer

Filed under Unge Venstre

Sverige styrer EU og Norge sitter på gangen

CB015978I dag tar Sverige over formannskapet i EU og skal styre EU-prosjektet det neste halve året. Utenforlandet Norge sitter på gangen, mens våre gode naboer styrer sjabba. Det er store utfordringer for vår verdensdel som Fredrik Reinfeldt & co skal forsøke å løse. Men den svenske statsminister sier at det er viktig at EU gjør en innsats for å løse finanskrisen, men jobb nummer 1 er å skifte retning for å løse klimakrisen.

Det er tragisk at Norge sitter på utsiden og fomler med å handle ift klimakrisen. Utslippene har bare økt med den rødgrønne regjeringen og hadde det ikke vært for EU-krav, ville det sett tragisk ut. Fornybardirektivet til EU har satt en helt ny standard for utbyggning av fornybar energi. EUs habitatdirektiv vil bety enormt for beskyttelse av norsk natur. I dag kommer god nyheten om at EU kutter mobilprisene i utlandet (dessverre gjelder det ikke for utenfor-landet Norge).

Det er flott at svenskene nå vil gjøre enda et overnasjonalt løft på vår tids største problem, klimatrusselen. Det er imidlertid tragisk at Norge sitter på sidelinjen og motvillig blir dradd med på EUs fremtidsrettede klimapolitikk.

4 kommentarer

Filed under EU, Klima