Samhandlingsreform krever kommunereform

legeHelseminister Bjarne Håkon Hanssen har ikke bare ringt rundt for spesialbehandling for Inge Ryan i det siste. Han har også lagt fram regjeringens samhandlingsreform (paradoksalt nok på den siste dagen av denne stortingssesjonen). Jeg er ofte uenig med den rødgrønne regjeringen, men dette er en en halvveis god reform.

God fordi den tar tak og har konkrete gode løsninger for morgendagens velferd, men bare halvveis fordi de ikke tørr å si at denne reformen krever at man gjør noe med dagens kommunestruktur, noe bl.a. Venstre har påpekt. De minste kommunene vil ikke klare  å gi de tjenestene som man er avhengige av hvis samhandlingsreformen skal lykkes. Med større og mer robuste kommuner og flere fagfolk kan vi gi mer og bedre behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø. Det er grunnleggende positivt at kommuneen får incentiver til å drive med mer forebygging og behandling. Men da må vi sikre oss at kvaliteten og samhandlingen også blir reel i kommunene. Det er også interessant at unge mennesker med høy utdannelse ikke ønsker å jobbe i de minste kommunene.

Dagens kommunestruktur ble i hovedsak fastsatt tidlig på 1960-tallet. Siden den gang har samfunnet gjennomgått store endringer. Den 45 år gamle kommunestrukturen står i sterk kontrast til dagens reelle bo-, arbeidsmarkeds- og serviceområder. Mange av kommunene har rett og slett ikke lenger mulighet til å ta et helhetlig grep om blant annet næringsutvikling, miljøpolitikk, arealdisponering og stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenester, blant annet innen helse- og omsorg.

Det voksende gapet mellom den eksisterende kommunestrukturen og en dynamisk samfunnsutvikling er en viktig årsak til at det lokale selvstyret stadig taper terreng i forhold til statlige, sentraldirigerte velferdsreformer. Venstre mener dagens maktsentralisering er en

alvorlig og uønsket utvikling – spesielt fordi vi trenger å flytte mer makt og flere oppgaver ned fra staten til lokaldemokratiet.
Venstre ønsker en kommunereform der flere offentlige oppgaver blir desentralisert fra staten til kommunene. En slik reform krever etter Venstres syn en ny kommunestruktur. Det nye kommunekartet i Norge vil etter en slik reformprosess ha større kommuner med større ansvar enn dagens, spesielt innen velferdstjenester og helsevesen. Da kan vi gi behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø, slik at brukerne får et bedre tilbud og økt verdighet. Nærhet til brukerne gir også større mulighet til å aktivisere det frivillige hjelpeapparatet gjennom samarbeid med det offentlige. Venstre ser også for seg at de nye kommunene får økt ansvar for miljø- og arealpolitikk.

Det er et ambisiøst og utrolig viktig prosjekt og reform som Bjarne Håkon Hanssen går i gang med. Men  jeg frykter at Hanssen kan lande på kulen hvis ikke samhandlingsreformen følges av en reform for større og mer robuste kommuner.

Reklamer

1 kommentar

Filed under Helse

One response to “Samhandlingsreform krever kommunereform

 1. eh

  Ser ikke du at kvaliteten paa helsetjenestene kommer til aa bli enda daarligere enn i dag.?
  Sykehusene bygges ned og kommunehelsetjenesten skal faa mere penger.Vi skal faa 2000 nye fastleger.
  Behandlingen skal faaregaa paa smaa sykestuer
  Sykehusene staar der.De har teknisk utstyr og kompetent personell.Hvorfor skal ikke personellet og utstyret brukes.Jeg skal garantere at dersom
  leger og sykepleiere mot f.eks. 50 % avgift fikk lov
  til aa ta poliklinikk og aa opererer paa fritiden ,saa ville ventelistene vaere borte i loepet av kort tid.
  Det som trengs er rehabiliteringsavdelinger i tilknytning til sykehusene samt alderhjems/sykehjemsplasser fordi som ikke kan
  reise hjem etter avsluttet behandling.
  Og merk pasientene er ikke ferdigbehandlede selv om de er operert.De er foerst ferdigbehandlede
  naar de igjen har blitt funksjonsdyktige og naar saarene har grodd.
  Hverken store eller smaa kommuner vil noensinne
  kunne gi behandling av vesentlig verdi.Og husk ogsaa at jo flere fastleger man ansetter,jo mindre erfaring vil hver enkelt lege faa og jo svakere vil de bli.
  Husk i tillegg:Samhandling betyr i praksis flere moeter,mere rapportering,mere administrasjon og hoeyere kostnader,
  Samarbeid er viktig bare naar det er noedvendig.
  samhandling har ingen egenverdi i seg selv.
  Dette er bare noen av mange sterke argumenter mot en katastrofal reform.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s