Daily Archives: april 26, 2009

Venstre sier hei til EU

freedomJeg må ærlig innrømme at jeg først ble skuffet over Venstres EU-vedtak i helgen. Rett i etterkant av vedtaket ble jeg intervjuet av TV2 Nyhetskanalen. Jeg hadde både håpet og trodd at partiet skulle si et klart og tydelig ja til EU. I stedet for ble det et uklart hei til EU. Det var et reelt flertall for EU på landsmøtet, men dessverre var det et titalls ja-mennesker som feiga ut og stemte for det moderate forslaget som slår fast at vi skal basere samarbeidet på EØS-avtalen. VG har en god analyse på hvordan dette kunne skje.

På den andre siden er det mye lyspunkter for en ihuga EU-tilhenger som meg selv.  Lars Sponheim kom endelig ut av skapet og stod fram som EU-tilhenger. Det var faktisk litt overraskende for meg. Vi diskuterte litt EU i programkomitéen. Da var han mer reservert enn det han var i helgen. I løpet av kommentarer gitt er det nå helt klart at Lars er ja-mann. Det beste er likevel hans argumentasjon som er en knaillgod liberal argumentasjon. EU-spørsmålet handler ikke om norske særinteresser, vi vil leve godt med litt mindre landbruk og litt mer fisk. EU-spørsmålet handler om å sikre fred og solidaritet gjennom felles økonomisk marked, demokrati og menneskerettigheter. Tyrkisk EU-medlemskap vil gjøre noe med den nest største utfordringen i vår tid (etter klimakrisen): å bygge bro mellom den vestlige og den muslimske verden.

Landsmøtet vedtok også en virkelig hyllest til EU-prosjektet. Her er vedtaket til partiet:
Den Europeiske Union (EU) er Norges viktigste handelspartner, og en sterkere integrasjon mot EU vil være positivt for norsk og europeisk næringsliv, handel og utvikling. Med fri bevegelse over landegrensene øker også forståelse, toleranse og mangfold. ”De fire friheter” som EUs økonomiske samarbeid bygger på, er på denne måten et viktig fundament for fred og demokrati.

Internasjonalt samarbeid må alltid balanseres mot prinsippet om at avgjørelser skal tas nærmest de borgerne avgjørelsene gjelder. Venstre er grunnleggende positiv til EU som en arena for samarbeid, freds- og demokratibygging over landegrensene i Europa, men mener EU i dag driver detaljregulering på mange områder som bør avgjøres lokalt og nasjonalt. Eksempelvis bør mye av landbruks- og regionalpolitikken flyttes nærmere borgerne, og tilpasses lokale behov og forutsetninger.

Det ligger ikke til rette for å starte en ny EU-debatt i Norge de nærmeste årene. Derfor vil Venstre at Norge skal videreutvikle samarbeidet med EU basert på EØS-avtalen.

Jeg klarer ikke å se at dette er et nei-standpunkt! Etter helgen er jeg (heldigvis) ikke lengre medlem av et nei-parti, men et parti som sier hei til EU og mener at EU er et glitrende prosjekt, men av en eller annen merkelig grunn mener at Norge ikke bør søke om medlemskap før tidligst i 2013. Ikke minst har Venstre for første gang på 37 år en partileder som er EU-tilhenger. Lars Sponheim annonserte også at hvis EU-saken blir aktuell i løpet av perioden vil Venstre kalle inn til et ekstraordinært landsmøte og da er han 95% sikker på at partiet sier ja!

Reklamer

10 kommentarer

Filed under EU