Steinar Lem på villspor

lemJeg har sympati med Steinar Lem som er kreftsyk. Det er derimot trist at han bruker sin siste tid på å kjempe mot stråmenn. I dag hevder han i Dagbladet at norsk kultur er truet av muslimer. Det er ingen fare for snikislamisering i Norge. Det er trist at Lem hevder usannheter som: Oslo får snart et flertall med ikke-vestlig bakgrunn, med stø kurs vil det samme kunne skje med hele landet i løpet av dette århundret. De fleste ikke-vestlige vil ha muslimsk bakgrunn. Konsekvensene vil bli dramatiske

Den største innflyttingen til Oslo skjer fra resten av landet, ikke fra Pakistan. Det er ingen demografiske trender som viser til at det blir flertall av muslimer. SSBs tall viser at innvandrere kan være mellom 21 til 31 prosent av befolkningen i 2060. SSB viser imidlertid det innvandrere som min mor (hun er dansk) som sammen med svensker og polakker vil være flertallet av denne innvandrergruppen. Lems påstander holder rett og slett ikke mål!

Innvandring er grunnleggende positivt for vårt samfunn. Vi vil trenge mye mer innvandring dersom vi skal møte morgendagens utfordringer i helsektoren uten å øke skattetrykket. Det var bl.a. grunnen til at Victor Norman advarte mot at dagens velferdssystem trengte reformer og enten høyere skatt, mindre velfer eller mer innvandring. Tall fra SSB viser at 75% av nordmenn mener at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge og like mange mener at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i det norske arbeidsliv!

Rapporter fra IMDI viser også at integreringen i Norge faktisk går rimelig bra. F.eks kan man lese: Deltagelsen i høyere utdanning blant innvandrere, og særlig blant etterkommere, har nemlig økt mye de senere årene, og i dag er deltagelsen blant etterkommerne høyere enn gjennomsnittet blant unge i Norge.33

Steinar Lem er på villspor. Innvandring er bra Norge og integreringen går bra! Jeg vil tilslutt anbefale folk å sjekk innom Civita og deres publikasjon Migrasjon og Frihet, hvor min gode venn, Erlend Sand, har bidradd. Thomas Hylland Eriksen svarer også godt på Lems innlegg i Dagbladet.

Reklamer

19 kommentarer

Filed under Innvandring, Integrering

19 responses to “Steinar Lem på villspor

 1. Joe

  Det jeg alltid lurer på er når folk kommer med disse målingene av alt mulig rart, «75% av norges _befolkning_ mener ditten og datten»

  Hvordan kan de måle noe sånt? Såvidt jeg vet har jeg Aldri blitt spurt noen spørsmål til en meningsmåling av landets befolkning, og det er vist mange av de som er blitt tatt..

 2. Vidar Vaage

  SSB forfalsker statistikk. Det er blant annet blitt avslørt at kun første og andregenerasjons innvandrere er medregnet i deres statistikk over innvandringen. De ser også bort fra forskjeller i ferttilitetsrate.

 3. Øystein Siljuholtet

  Håper du er klar over at det kom over 110 000
  nye mennesker til norge i fjor.

  Det skal ikke mye mattekunnskaper til å regne seg fram til at den Norske kulturen er i fare.

  Det bor jo ikke så mange i Norge vet du.

  Jeg er helt enig med Steinar Lem.

 4. Jan

  Dette var jo et herlig sammensurium at ubegrunnede argumenter.

  For å begrense meg til ett: I forordet til statestikken du bruker står det:

  «Innvandringen har endret seg mye over tid, og har økt spesielt sterkt siste tiden. Statistisk sentralbyrå (SSB) understreker at det er stor usikkerhet om nivået på innvandringen framover. Dette gjør at framskrivingen av innvandrerbefolkningens størrelse og sammensetning vil være svært usikker, særlig på lang sikt.»

  Med andre ord er ditt eget resonnement like ubegrunnet. Spørsmålet blir derfor hvem som skal bære risikoen for usikkerheten. Ettersom vi her snakker om irreversible, potensielt samfunnsnedbrytende endringer, er det ikke urimelig at man velger en konservativ tilnærming.

 5. Jan: Når SSB lager prognoser som viser mellom 21 til 31 prosent, så er dettopp for vise rom for den usikkerheten du sikter til. 31 prosent er maksimum. Det vil ikke bli flertall av «innvandrere» i Norge de neste 50 årene. Da regner SSB med dansker og svensker som «innvandrere». Det er svensker og dansker, som også i fremtiden vil utgjøre de fleste innvandrerne Norge.

 6. Jan

  Her er det nok på tide å friske opp statestikklæren.

  31 % er ikke noe definitivt maksimum, men fremdeles et sannsynlighetsberegnet estimat. Hvor stor/liten sannsynlighet som kreves for å angi disse grensene oppgis ikke av SSB.

  I tillegg må det sies at SSB’s demografiske prognoser historisk har vært uvanlig lite pålitelige, og konsekvent undervurdert fremmedkulturell innvandring.

  Nå skal det likevel gis at dette antagelig er det beste estimatet vi kan fremskaffe. Men spørsmålet er like relevant:

  Hvem tar risikoen?

  (Og hvorfor er det så vanskelig å innrømme at det faktisk er en risiko)

  Det er heller ikke på noen måte gitt at det kreves positivt flertall av innvandrere for å destabilisere en by, eller en bydel.

  Faktum er at det allerede er mange som føler seg fremmedgjort på grunn av raske kulturendringer.

  Hvorfor er det ingen som setter verdi på den tapte trygghetsfølelsen?

 7. Jonas

  Hva er risikoen? USA er et land kun bygd opp av innvandrere og det er utvilsomt et av de mest suksessrike landene i verden. Ikke minst er USA et land med sterkt forsvar av grunnleggende liberale verdier og rettigheter (selv om det er mye i USA , jeg heller ikke er så begeistret for).

  Den tapte trygghetsfølelsen? Vi skal fortsatt ha politi og fortsatt skal Norges lover følges. Det er vel ingen som er blitt frikjent for noe som helst fordi han eller hun er muslim? Eller kristen for den saks skyld?

  Etter valget er det stor sansynlighet for at man har et blendahvitt Storting (der hvor Norges lover lages). Muslimer som kan komme inn er Hadia Tajik og Abid Q. Raja. Flinke politikere som har ingenting med radikal islam og sharia og gjøre.

 8. Anonym

  Jonas skrev:
  ” Innvandring er grunnleggende positivt for vårt samfunn.”

  Bare for å poengtere her, det er ikke innvandring per se Lem kritiserer men påvirkning av religion, i dette tilfelle islam har i et sekulært samfunn som Norge.

  Men la hos ta innvandringsdebatten, ved å påstå at ”Innvandring er grunnleggende positivt for vårt samfunn” stenger du alt form for diskusjon og kritikk av innvandring. Og det er nettopp dette som er problemet, i en debatt som har blitt så polarisert, hvor du enten er for eller imot, så blir alt form for nyanser og kritikk de facto kategorisert som negativ holding til innvandring.

  Ved å være ukritisk til enhver sak inviterer du til dogmatiske holdinger og sterke polariseringer som ikke bringer frem nykunnskap.

  Personlig så trives jeg med mangfoldet i et flerkulturellsamfunn har å by på, men jeg er også kritisk av flere grunner

  1. Jeg mener det er sunt å ha en kritisk holdning til alt, vitenskap, religion, kulturer, innvandring, politikk, osv.
  2. Den finnes ingen debatt hvor alt er bare positiv eller negativ, det er alltid nyanser.

  Et av de største problemene med polarisering av denne debatten har hovedsakelig blitt dominert av FRP, noe som jeg syns det er feil da de presser inn FRPs agenda inn i debatten. Og ved å forsette polariser debatten som du gjør, så er med å videreføre premisse til FRP.

  Det er lov å være kritisk! Og man bør være kritisk.

 9. Jonas

  Til anonym: Bra innlegg, men vil også presisere litt. Kanskje nettopp derfor jeg sier at «innvandring er grunnleggende positivt» så sier jeg at min grunnholdning til innvandring er at det er positivt, ikke at alt ved innvandring er uproblematisk.

  Omskjæring, tvangsekteskap, religiøs fanatisme, homofobi, kvinneundertrykking er sider ved det flerkulturelle Norge som ikke er positivt. Det er sider som man bør bekjempe. Ikke minst gjennom holdningsendringer.

  Men det er også veldig mange innvandrere som er knallharde motstandere av disse elementene. Det er også sider hvor man ser en betydelig holdningsendringer de siste årene.

 10. JB

  «Det var bl.a. grunnen til at Victor Norman advarte mot at dagens velferdssystem trengte reformer og enten høyere skatt, mindre velfer eller mer innvandring.»

  Mer innvandring (økt befolking) er å pisse seg i buksa for å holde seg varm. Høyere skatt vil begrense produktiviteten og verdiskapning og vil gi mindre å skatte av i fremtiden.

  Alternativene er dermed mindre velferd med dagens system, eller å gjøre noe med systemet.

  For øvrig gjør du det samme som omtrent alle andre som forsvarer innvandringspolitikken, du ignorerer problemene. Du ignorerer at allerede er det noen osloskoler som har flertall innvandrere. Du ignorerer den økte kriminaliteten og rasismen som følger av feilslått innvandringspolitikk.

  Alle kan rette søkelyset kun mot de positive tingene, men det er verken redelig eller relevant. Og det bidrar bare til å forsterke problemene ved at for lite gjøres med dem.

 11. RH

  Jonas skrev:
  «så sier jeg at min grunnholdning til innvandring er at det er positivt, ikke at alt ved innvandring er uproblematisk.»

  Merkelig nok så er det nettop slik som jeg har tolket Steinar Lem.

 12. Sammenlign ikke med USA. De får også problemer med deres muslimske mindretal.

 13. Stein

  Øystein Siljuholtet skriver:

  > Håper du er klar over at det kom over 110 000
  > nye mennesker til norge i fjor.

  SSB sine tall for 2007:
  http://www.ssb.no/emner/02/02/20/innvutv/

  Netto innvandring var ca 40 000 mennesker. 60% av disse kom fra EU-land.

  40% av 40 000 er 16 000 – dette er antall mennesker som kom til Norge i 2007 fra land utenfor EU.

  Av disse 16 000 kom ca 10 000 mennesker fra asia, de to største gruppene fra Thailand og Fillipinene – antagelig deriblant en god del damer som giftet seg med nordmenn.

  > Det skal ikke mye mattekunnskaper til å regne
  > seg fram til at den Norske kulturen er i fare.
  >
  > Det bor jo ikke så mange i Norge vet du.

  Det bor om lag 5 millioner mennesker i Norge.

  16 000 eller så innvandrere fra land utenfor EU – skal vi se – da tar det «bare» 156 år å få inn en 2.5 millioner mennesker på den måten.

  Nå kommer det riktignok flere «vestlige» innvandrere enn innvandrere fra ikke-vestlige land, men for all del – la oss ikke ødelegge nattesøvnen til bygdetullinger med å dra inn mer fakta nå.

  Løp og gjem deg – det er millioner av muslimske fanatikere under senga di. Not ….

 14. Tore R

  Stein: Du vet at det du skriver er feil. Innberegnet familiegjenforening og flere andre «lure» måter å komme inn i landet på så er det mange fler per år. Og det øker. Kanskje de 156 år blir til bare 36 år før vi vet ordet av det.

 15. Tore R

  Har aldri skjønt hvorfor venstesiden er så veldig positive til ikke-vestlig innvandring. Hva er så bra med det? Er det kebaben eller er det all narkoen de bringer med seg dere liker så godt? Jeg synes ikke det er noe morsomt at kommunen har plassert 10 stk somaliere i naboleiligheten. Konstant bråk og faenskap. Ser ikke ut utenfor hos dem. Pga av det har vi nå solgt og flytter herfra. Ingen av dem jobber, men de bærer inn fin og stor flatskjerm og nye møbler stadig vekk. Staten betaler. Jeg betaler til staten (skatt). Det går jo ikke i lengden. Skjønner dere ikke det?

 16. Nils

  Fra SSB: http://www.ssb.no/forskning/artikler/2009/2/1235045879.78.html

  «For tredje året på rad vokste folketallet i 2008 mer enn noen gang før i norsk historie. Folkemengden økte med 62 000, 6 000 personer flere enn året før. Den høye veksten skyldes særlig rekordhøy innvandring. I tillegg økte fødselstallet og antall dødsfall gikk litt ned.»

  Økt fødselstall vet vi jo hva kommer av. Det er bare å ta en titt på en fødeavdeling. Stor overvekt av afrikanske og asiatiske kvinner der. De får jo gjerne 6-8 barn. Som om 3 generasjoner er blitt til 300 nye «borgere». Ingen som tenker på det nei.

 17. Roger

  Du skrev: «Tall fra SSB viser at 75% av nordmenn mener at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge og like mange mener at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i det norske arbeidsliv!»

  AAAAAHAHAHAHAHAAAA… Det finnes tre typer løgn sies det, og en av dem er statistikk!! Man kan bruke statistikk til mye, men å si kategorisk at 75% av nordmenn synes dette er svært så langt fra den sannheten vi som beveger oss ute blant vanlige dødelige mennesker kjenner til.

  Hvordan har det blitt spurt?? Har du spist, og likte du, kebab?? 75% av den norske befolkningen svarte ja, det var spiselig – ergo er de alle disse tilhengere av kulturell berikelse? X antall % av fremmedkulturelle hever trygd, selv om de kun utgjør Y antall % av befolkningen – synes du innvandrere flest bidrar positivt i det norske samfunnet? Hva menes med positivt bidrag eller kulturell berikelse? Er den minste positive ting en berikelse, eller skal man holde det opp mot de negative sidene før man besvarer et slikt spørsmål? Poenget er at ALT kan vises med statistikk, bare man spør på riktig måte 😉 SSB sine tall i denne saken reflekterer ikke engang min opplevelse av folks holdninger om en snur påstandene på hodet!

 18. Ilham Hassan

  Hei Jonas,

  Flott innlegg og fin blogg 🙂

  Ilham

 19. Jonas

  Ihlam: Takk for hyggelig kommentar;)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s