Monthly Archives: februar 2009

Frp vil kun ha negativ særbehandling

tavleVi har i de siste dagene fått høre om hvordan Frp ikke vil ha noen særbehandling for noen grupper. Hadde Frp i det minste vært såpass prinsipielle at de holdt seg til det. Men i realiteten er de kun for negativ særbehandling av grupper, og da spesielt muslimer.

Frp i Oslo sier nei til en muslimsk privatskole, utelukkende på grunn av den religiøse forankringen, og dermed sikrer flertall mot skolen, sammen med Arbeiderpartiet, SV og Rødt som sier nei til friskoler på prinsipielt grunnlag.

Frp har stemt for alle friskoler i Oslo, men stemmer altså mot en muslimsk friskole bare fordi den er muslimsk. For Frp er det greit med katolsk, jødisk, buddistisk, ateistisk, ortodoks friskole, men ikke muslimsk. Hvem snakker om at man ikke skal ha særbehandling?

Reklame

Legg igjen en kommentar

Filed under Integrering, Skole

Dårlige Frp-assosiasjoner

sivlandsstyrepningartikkelwebDet var klar tale fra Frps formann Siv Jensen denne helgen. I en tale til Frps landsstyre advarte hun mot det hun kaller en snikislamisering av Norge. -Virkeligheten er at man er i ferd med å tillate en form for snikislamisering av dette samfunnet og det må vi sette en stopper for, sa Jensen.

Dette er kanskje en av de mest feilaktige og håpløse uttalelsene jeg har hørt fra en norsk partileder.  Hvor er denne snikislamiseringen? Jeg har ihvertfall ikke sett snurten av det. Tvert i mot er Norge altfor blendahvitt og ekstremt monokulturelt. Halve kongeriket samlet seg i helgen for å se noe av det mer nasjonalistiske vi har, Melodi Grand Prix.

Den gode-høyremannen, Per Kristian Foss, sier helt korrekt at Siv beskrivelse er langt fra sann.  Foss sammeligner det Frp-formann Siv Jensen sa om islam med denne mellomkrigsperioden. – Det har visse likhetstrekk med mellomkrigstidens frykt for andre minoriteter, i dette tilfellet jøder, sier Foss. Dette får selvsagt Siv til å tenne på alle plugger. – Trist å bli sammenlignet med Hitler, sier hun.

nazi-flagJeg mener hun nesten har bedt om det selv.  Ikke bare henter hun inspirasjon fra mellomkrigstiden og bruker bevisst  løgner for å spille på fremmedfrykt mot en gruppe mennesker basert på deres religion eller etnisitet. Frps nye partidesign har også brukt en gammel klassiker; Rødt, hvitt og svart, i sin nye profil (se bakgrunn på bildet fra Sivs tale). Sammen med den knallharde politiske linjen, bringer fargekombinasjonene meget uheldige assosiasjoner for Frp. De kunne i det minste ha valgt en font, og farge, som ikke gjorde assosiasjonen så åpenbar.

Kanskje har Lars Sponheim et poeng når han vil stenge Frp ute fra innvandringsdebatten? Hva mener du? Har Frp rett med sitt utspill? Eller bruker de bevisst assosiasjoner med regimer vi ikke liker å sammenlikne oss med?

8 kommentarer

Filed under Innvandring, Integrering

Gratulere med VM-medalje

sagenAnette Sagen fra Vefsn vant i dag bronsjemedale i skihopp for kvinner. Ikke bare er det hyggelig at ei jente fra Nord-Norge vinner en VM-medalje, men det er enda hyggligere at det endelig ble arrangert VM i skihopp for kvinner. Det skulle bare mangle i år 2009. Det er en viktig del av likestilling at man skyter ned gamle mannsbastioner som f.eks. nikkersadelen i Norges Skiforbund.

Det hadde selvsagt vært enda hyggligere med norsk gullmedalje, men i dag er selve arrangementet det viktigste.

Legg igjen en kommentar

Filed under Sport

Er fransk skole bedre enn den norske?

rouen1I dag hadde jeg gleden av å stille opp for fivai, som administrer alle de statlige tilbudene (UWX og lycée) som norsk ungdom kan velge på videregående. Vi deltok på en utdanningsmesse i Tromsø for å få ungdom til å velge lycée-tilbudet.

Jeg bodde selv i Rouen fra 2001 til 2004 og tok mitt artium (baccalauréat francais) der. Noe jeg aldri har angret på. Det fikk meg imidlertid til å tenke på hvor forskjellig det norske og franske skolesystemet er. Det franske er betydelig mer «faktaorientert», mens det norske systemet er mer «kreativt». I tillegg har de fleste franske lærerene bare et fag de underviser i og har studert det 6-7 år på universitetet. Det er status å være lærer på lycée i Frankrike. Det gjør det slik at det franske systemet belønner arbeid mye mer enn i Norge. Du kan pugge deg til viktige datoer og årstall, men det er vanskeligere å lære seg å analysere en gitt situasjon eller å lære seg å skrive godt. I norsk skole er det ofte slik at de som jobber og får gode karakterer skal helst ikke ha jobbet for det (!).

På den andre siden er det franske systemet vanvittig rigid. Det spilte egentlig ingen rolle hvor bra oppgave man skrev, dersom man ikke fulgte metoden (la méthode).

Min konklusjon ligger vel at det er noe bra i begge systemene og en kombinasjon av det franske og det norske systemet er en bedre skole. De to viktigste tingene Norge kan lære av Frankrike er lærere med mer kunnskap og en verdtsettelse av hardt arbeid.

Hva tror du? Er den norske skolen bedre enn den franske?

7 kommentarer

Filed under Utdanning

På tide med et supernæringsdepartement?

general2Høyre har satt ned et utvalg som vil se på hvordan regjering er organisert. Et av forslagene er å gjøre Næringsdepartementet til et superdepartement, hvor landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet er underlagt.  Etter min mening er dette et meget godt forslag, ikke fordi jeg tror at man vil spare så mye penger eller administrasjon, men det vil vri holdningen til landbruk- og fiskeripolitikk.

Det største problemet med å ha egne departement for landbruk- og fiskerinæring er at fokuset til departement automatisk blir mer fokusert på særegenheter ved næringene, enn på at det faktisk skal være næringsdepartementer. Mao. landbruksministeren (spesielt når han eller hun er fra Sp) er mer opptatt av å få mer subsidier enn å tenke næringspolitikk med mindre subsidier. Det største problemet er likevel innenfor fiskeridepartementet som i altfor stor grad har vært styrt av sjarkromantikk og distriktspolitikk enn å tenke på hvordan Norge skal ha en konkurransedyktig fiskerinæring i en ekstremt hard internasjonal marked.

Et annet forslag som jeg fikk gjennomslag for i Venstres stortingsvalgprogram er forslaget om å erstatte dagens olje- og energidepartement med et energi- og klimadepartement som skal ha ansvar for tillatelser og virkemidler for energiproduksjon og klimagassreduksjoner. Nok en gang er det nødvendig og skifte fokus fra oje til fornybar energi.

Hva mener du? Er dette gode forslag? Eller er dagens departementstruktur god nok?

4 kommentarer

Filed under Økonomi

AUF nok en gang på kollisjonskurs med Ap

kollisjonDet er veldig bra at Martin Henriksen går ut i Dagbladet og tar et oppgjør med Karita Bekkemellem for hennes utspill om at hijab er det samme omskjæring. Martin Henriksen har mange sympatiske meninger og er en dyktig politiker. Det er imidlertid interessant å se hvor mange ganger AUF har vært på kollisjonskurs med Arbeiderpartiet det siste halvåret.

1. Tjenestedirektivet, er et grunnleggende godt direktiv for å sikre mobilitet av arbeidskraft i Europa og gi muligheter for øst-europeiske arbeidere. Her var AUF en knallhard kritiker av Ap i regjering, og var motstandere av direktivet.

2. AUF var sammen med SU, Krfu og Unge Venstre knallharde kritikere av regjeringens inhumane innstramninger i flyktninge og asylpolitikken. – Dette er å gå alt for langt, raser Martin Henriksen, leder i AUF.

3. Det siste store tapet kom i forslaget til APs stortingsvalgprogram, hvor AUF var de eneste som tok dissens mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. All ros til Martin og AUF for å ta dissens i en sånn sak. Men dette er tross alt den viktigste miljøsaken ved dette valget og AUF er på total kollisjonskurs med sitt eget moderparti.

Spørsmålet er bare hvor langt kan dette gå? Dette er saker som på mange områder går inn på kjerneområdene som norsk politisk ungdom er opptatt av.  Men så kan jo AUF si at de kanskje har fått gjennomslag på andre områder? De tre seierene Martin Henriksen ramser opp i APs programforslag, er for å si det forsiktig enten marginale endringer eller saker som ungdom faktisk ikke er opptatt av.

Det er ikke gratis tannhelse fra 18 til 20 (her er det ingen som prinsipielt er motstandere), fortsette å bygge 1000 studentboliger i året (det er vel kun Frp som er mot dette) og en felles valgdag for alle valg, som viser en politisk vilje til å endre noe i samfunnet?

Her er noen av seierne vi i Unge Venstre fikk i Venstres stortingsvalgprogram:

 • Ja til EU
 • Heroinassistert behandling for de tyngste rusmisbrukerne
 • Rød til grønn skatt – Høyere miljøavgifter kombinert med skattelettelser på arbeid.
 • Nasjonalparker til havs – varig vern av Lofoten og Vesterålen, samtidig som man tillater yrkesfiske og bærekraftig næringsvirksomhet
 • I konsesjoner på sokkelen sette krav om at minst 10 prosent av investeringene i nye 3 olje- og gassfelt på sokkelen skal anvendes til ny fornybar energi.
 • Fri fildeling – kombinert med en bredbåndsavgift.
 • Heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
 • Fjerne formueskatten og arveavgiften
 • Mer liberal innvandringspolitikk
 • Fjerne dagens åpning i lovverket for bruk av romavlytting av hensyn til grunnleggende personvernhensyn (mindretalldissens)
 • Åpne for prøveprosjekt med et lisenssystem for pengespill på internett.

1 kommentar

Filed under EU, Media, Unge Venstre

Fremmedfrykt i Arbeiderpartiet

karitaKarita Bekkemellems uttalelse i dag i Dagbladet vitner om så mye kunnskapsløshet og fremmedfrykt at det nesten er flaut. — Vi er imot omskjæring i Norge, og jeg har faktisk lyst til å sette dette i den samme kategorien, sier Bekkemellem, og viser til politihijab-debatten som har rast den siste tida.

Dette er et platt og kunnskapsløst angrep, ikke minst er det en grusom fornærmelse mot de jentene som er blitt omskjært. Kjønnslemlestelse skjer alltid med tvang og ødelegger et helt menneskeliv.

Dette kan overhode ikke sammenlignes med hijab, som er et skaut som veldig mange bruker frivillig. Vi skal selvfølgelig kjempe mot at jenter blir tvunget på hijab. Vi skal rive av hijaben på de som er tvunget på den, men det må da vitterlig være religionsfrihet i dette landet.  På samme måte som det er greit at kristne går med kors rundt halsen, sikher går med turban, bør muslimske kvinner få gå med hijab. Så får heller vi ateister gå rundt uten symboler.

I går så jeg også Tabloid-debatten på TV om samme tema. Jeg ble spesielt imponert over Bushra Ishaq, medisinerstudent og talskvinne for Muslimske Studenterforbund. Hun argumentert sterkt for at det som staten virkelig skal gjøre, er å sikre frihet til den enkelte og ha respekt for at ulike mennesker tar ulike valg. Ja til hijab gir muslimske kvinner frihet til å kunne velge å bli politi, sier Ishaq. Selv bærer hun ikke hodeplagget, men mener at kvinner selv må bestemme om de vil bruke hijab eller ikke.

Det stod i skarp kontrast til Saera Kahn (Ap), som tydeligvis synes det er helt greit å ha sterk tro på spåkoner, men ikke sterk tro på Allah.

Knut Storberget prøvde å starte en skikkelig debatt, men opprøret blant de såkalt femnistene i Ap er bare platt og lite prinsippløst. Eller? Hva mener du? Er kampen mot hijab like viktig som kampen mot omskjæring?

15 kommentarer

Filed under Innvandring, Integrering

The Landlord

Jeg har egentlig en ganske trivelig husvert (Knut) som er langt unna denne husverten. Innslaget er ihvertfall hysterisk morsomt og Will Ferrell er en komiker jeg har stor sans for. Har du noen andre Will Ferrell klipp som kan anbefales?

Legg igjen en kommentar

Filed under Humor

PirateBay i retten?

fildelingI dag starter rettsaken mot guttene i PirateBay. På mange måter er dette en litt absurd sak,  siden det først og fremst er politikk og ikke juss. Saken burde vært i Riksdagen, ikke i retten. De siste årene har stadig flere og flere sett at dagens system ikke fungerer. Det er kommet så langt at tidligere toppsjefer i platebransjer nå angrer på kampen mot fildeling. Bl.a. gikk  Per Eirik Johnsen, tidligere EMI, ut i Dagbladet og angret på sin kamp. – Som helhet har ikke musikkbransjen falt i verdi, det er det bare platedelen som har gjort. Platebransjen har ikke klart å bevege seg etter det som er markedet, man gjorde ingenting altfor lenge, og deres modeller passer ikke lenger. Det er ingen som har vunnet noen kamp ved å slåss mot ny teknologi. Hovedsaken er at en hel generasjon allerede bryter opphavsretten, og at det eneste vi kan gjøre er å finne bedre løsninger, sier han.

Venstre vedtok i 2007 en enstemmig landsmøteuttalelse, Slipp kulturen fri, som går inn for fri fildeling. Jeg er helt enig med de som mener at man bør tillate fri fildeling og heller fokusere på hvordan man skal kompensere artister. Det er sjokkerende at ingen andre partier er gått inn for fri fildeling. I Sverige er alle ungdomspartier for fri fildeling. Hva mener du? Er det på tide med fri fildeling? Eller skal samfunnet håpe på at PirateBay-guttene blir dømt?

5 kommentarer

Filed under Informasjonssamfunnet, Media

Gi amnesti til MUFere

hawreDet er virkelig på tide å gi amnesti til alle MUFere i Norge!! Det er tragisk at man ikke klarer å gi amnesti til mennesker som har bodd 10 år i Norge. Den rødgrønne regjeringens behov for å ligge tettest mulig til Frp i asylsaker er grunnen til at alle menneskelige hensyn blir kastet til side og man ikke klarer å få fingeren ut og gi amnesti. UDIs julegave til Tromsøværingen og skredderen Hawre var at han måtte stenge butikken sin.

I helgen fikk jeg Unge Venstres sentralstyre til å vedta uttalelsen Gi opphold til MUFerne. Nå blir vi å ta dette opp med Venstres stortingsgruppe og de vil forhåpentligvis stille regjeringen til veggs på dette spørsmålet.

2 kommentarer

Filed under Innvandring